Štednja mozga mladih korisnika slična Alzheimerovoj bolesnici

Oštećenje štetočina od drogom od droga posmatrano je rano kao uzrasta 17

Postmortemski pregledi 34 mladih ljudi koji su nažalost umrli u ranom dobu dali su istraživačima retkost uvid u štetu koju injekcijska upotreba droge može učiniti mozgu korisnika.

U studiji objavljenoj u Neuropathologiji i primenjenoj neurobiologiji, istraživači su ispitivali mozak 34 heroina i metadona koji su umrli u prosečnoj dobi od 26 godina.

Neki od njih su umrli na 17. Oni su upoređivali mozak sa mozgovima 16 mladih ljudi koji su umirali mladi ali nisu bili korisnici droge.

Ispitivanje je utvrdilo da su zloupotrebe droge do tri puta veća verovatnoća oštećenja mozga nego oni koji ne koriste drogu. Mozak mladih korisnika droga bio je sličan onima mnogo starijih ljudi i oštećenja koja je uporediva sa nekim sa Alchajmerovom bolestom.

Oštećene nervne ćelije kod korisnika droga

Naučnici na Univerzitetu u Edinburgu su proučavali mozak umrlih intravenoznih nasilnika droge heroina i metadona i upoređivali ih sa mozgovima mladih koji nisu bili korisnici droga.

Oštećene nervne ćelije bile su u oblastima mozga uključenog u učenje, pamćenje i emocionalno blagostanje, i bili su slični oštećenjima pronađenim u ranim fazama Alchajmerove bolesti.

"Naša studija pokazuje dokaze o povećanom riziku od oštećenja mozga povezanom sa upotrebom heroina i metadona, što može biti najviše kod mladih kada pojedinci najverovatnije stiču naviku", rekla je koautorka Jeanne Bell profesorka za neuropatologiju.

"Utvrdili smo da su mozgovi ovih mladih zlikovaca pokazali znatno veće nivoe dva ključna proteina povezana sa oštećenjem mozga".

"U prethodnoj studiji otkrili smo da zloupotreba droga uzrokuje zapaljenje niskog stepena u mozgu. Uzimaju se zajedno, dve studije sugerišu da se intravenozna zloupotreba opijata može povezati sa prevremenim starenjem mozga", rekao je Bell.

Heroin i metadon uzrokuju štetu

Prosečna starost u ove dve grupe u studiji bila je samo 26 godina i uključivala je neke osobe koje su zlostavljale droge od 17 godina.

"Tau protein, koji je u svojoj rastvorljivoj formi od suštinskog značaja za komunikaciju i transport unutar ćelija mozga, postao je nerastvoran u nekim ćelijama, što je dovelo do oštećenja i smrti ćelija u odabranim područjima mozga", rekli su autori. "Druge nervne ćelije pokazale su akumulaciju amiloidnog prekursorskog proteina, što ukazuje na to da je transport proteina bio poremećen i funkcije nervnih ćelija pogođene."

Huda oštećenja nervnih ćelija

"Ova studija pokazuje da zloupotreba narkotika može dovesti do stvaranja proteina koji uzrokuju ozbiljnu štetu nervnih ćelija i smrt u vitalnim delovima mozga.To je veoma zabrinjavajuće jer postoje jake indikacije da se upotreba droga, naročito opijati poput heroina i metadon, nastavio je da raste poslednjih godina ", kaže profesor Bell.

"Zloupotrebljavaoci droge koje smo gledali u studiji tužno su umrli u mladosti, ali ima još mnogih koji ne shvataju dugoročne efekte koje ti lekovi mogu izazvati."