Invega antipsihotik

Ako vam je propisan Invega (paliperidon), to može biti za lečenje bipolarnog poremećaja. Ponekad je propisana i off-label za akutnu maniju. Evo nekih činjenica koje trebate znati.

Invega za lečenje

> Reference

> EMEA. (2008, 6. septembar). EPAR za ovlašćene lijekove za ljudsku upotrebu: Invega

> FDA. (2007, 30. marta). Informacije o pacijentu Paliperidone (Marketed as Invega).

> Health Canada. (2008, 4. aprila). Sažeti osnov odluke (SBD) INVEGA.

> Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. (2008, 16. oktobar). Invega (Paliperidon)