Istraživanja NIAAA fondova u oblasti alkohola i alkohola

Istraživanje traži malu načinu lečenja poremećaja upotrebe alkohola

Uz podršku NIAAA, naučnici u medicinskim centrima i univerzitetima širom zemlje proučavaju alkoholizam. Cilj ovog istraživanja je razviti efikasnije načine lečenja i prevencije problema sa alkoholom.

Danas, NIAAA finansira oko 90 procenata svih istraživanja o alkoholizmu u Sjedinjenim Državama. Neke od uzbudljivih istraživanja uključuju:

Sprečavanje problema alkohola

Osim ovih napora, NIAAA sponzorira obećavajuće istraživanje u drugim vitalnim oblastima, kao što je sindrom fetalnog alkohola, efekti alkohola u mozak i druge organe, aspekti okoline alkoholičara koji mogu doprinijeti zloupotrebi alkohola i alkohola , strategije za smanjenje alkohola, i nove tehnike tretmana.

Zajedno, ove istrage će pomoći u prevenciji problema sa alkoholom; prepoznati alkoholizam i alkoholizam u ranijim fazama; i omogućiti nove, efikasnije pristupe za pojedince i porodice.

NIAAA istraživački napredak

Od 1970. godine NIAAA je bila vodeća federalna agencija odgovorna za naučna istraživanja o alkoholu i njegovim efektima. Neki od ključnih doprinosa agencije su: