Quotes From Psychologist Kurt Levin

Neki od najboljih izreka psihologa Kurta Lejina

Kurt Levin (1890-1947) se smatra oca savremene socijalne psihologije . Na njegov rad uticala je psihologija Gestalt i naglasila važnost ličnih karakteristika i okoline u izazivanju ponašanja. Lewin je takođe bio plodan pisac, objavljujući više od 80 članaka i osam knjiga o temama psihologije. U nastavku su samo nekoliko izabranih citata Kurt Lewin .

Izabrani Kurt Lewin Citati