SAD imaju najviše nivoe nezakonite upotrebe droge

Povećanje upotrebe droge širom sveta, istraživanje nalazi

Uprkos najstrožijim politikama droga i kaznenim zakonima u svijetu, Sjedinjene Države takođe imaju najviše nivoe života tokom nezakonite upotrebe kokaina i marihuane, prema studiji više od 54.000 ljudi u 17 zemalja.

Sjedinjene Države takođe imaju najveću stopu korišćenja duvana tokom cijelog života, ali dolaze na treće mjesto u upotrebi alkohola, iza Ukrajine i Njemačke.

Studija Louise Degenhardt sa Univerziteta u Novom Južnom Velsu (Sydney, Australija) i kolegama zasnovana je na kompozitnom međunarodnom dijagnostičkom intervjuu (CIDI) Svetske zdravstvene organizacije.

Kokain i upotreba marihuane

Istraživanje koje je učesnike upitalo o životnom dobu kokaina , marihuane , duvana i alkohola otkrilo je da 16,2% ljudi u Sjedinjenim Državama koristi određeni kokain u nekom trenutku tokom svog života. Ova stopa je bila gotovo četiri puta veća od stope na drugom mestu u Novom Zelandu, gde su 4,3% rekli da su probali kokain.

Istraživači su takođe otkrili da je 42,4% ljudi u Sjedinjenim Državama prijavilo upotrebu marihuane tokom svog života. Novi Zeland je bio drugi sa 41,9%, ali su dve zemlje daleko ispred ostalih 15 u životu koristile marihuanu.

Trenutna upotreba Povećava Seen

Ovaj trend je takođe objavljen u Nacionalnom istraživanju o upotrebi droga i zdravlju (NSDUH) koji se sprovodi godišnje od strane Administracije supstanci i službi za mentalno zdravlje (SAMHSA).

U 2013. godini, istraživanje je pokazalo da je procenjeno 24,6 miliona Amerikanaca starosne dobi od 12 i više godina - 9,4 odsto stanovništva - koristilo nedozvoljeni lek u poslednjem mesecu.

Broj trenutnih korisnika droga (onih koji su koristili u prethodnom mjesecu) porasli su sa 8,3 posto u 2002. Porast je uglavnom zbog povećanja upotrebe marihuane.

Dok je upotreba drugih nelegalnih lekova porasla ili opala tokom poslednje decenije, podaci NSDUH pokazuju da su korisnici marihuane iz prethodnog meseca povećali sa 5,8 posto na 7,5 posto od 2007. do 2013. godine.

Politike droge nisu dovoljne

"Korišćenje droge je vezano za prihode, ali se ne čini da je jednostavno vezano za politiku droga, jer zemlje sa strožijim politikama prema nezakonitoj upotrebi droga nisu imale niže nivoe takvih upotreba droge nego zemlje sa liberalnijim politikama", kaže Degenhardt i njena kolege pišu.

"Sjedinjene Države, koje vode veliki deo svetske agende za istraživanje droga i politike droga, ističu se sa višim nivoom upotrebe alkohola, kokaina i kanabisa, uprkos kaznenim ilegalnim politikama droga, kao i (u mnogim američkim državama) veće minimalno pravno doba alkohola za alkohol od mnogih uporedivih razvijenih zemalja ", kažu autori.

"Holandija, sa manje kriminalno kažnjivim pristupom upotrebi kanabisa nego Sjedinjenih Američkih Država, doživjela je niži nivo upotrebe, posebno među mlađim odraslima", navodi se u izvještaju. "Očigledno, sama po sebi, kaznena politika prema posedovanju i korištenju ima ograničenu varijaciju u stopama nelegalne upotrebe droge na nivou države".

Stopa korišćenja droge veća među mlađim učesnicima

Evo nekih drugih ključnih nalaza studije:

Rezultati istraživanja nisu statički

"Bilo je veće angažovanje droge među mlađim od starijih odraslih u svim zemljama, što ukazuje na to da se upotreba droga ima i može nastaviti da se menja tokom istorijskog vremena", pišu autori. "Zanimljivo je da postoje i dokazi koji ukazuju na to da se razlike između muškaraca i žena u riziku pokretanja upotrebe droga mogu mijenjati u novijim rođenim kohortima.

"Ova promjena je bila dosledan nalaz među zemljama, što ukazuje na to da može doći do opšteg pomaka u odnosu na tradicionalne polne razlike koje su često dokumentovane s upotrebom droge."

Izvor:

Degenhardt L, et al. (2008) "U pogledu globalnog pogleda na upotrebu alkohola, duvana, kanabisa i kokaina: Nalazi iz istraživanja Svetskog istraživanja mentalnog zdravlja". PLoS Medicina 1. jula 2008