Možemo li povratiti gubitak mozga?

Neurogeneza i nauka o regeneraciji mozga

Konvencionalna mudrost već dugo je predložila da ne možemo razvijati nove ćelije mozga; da smo rođeni sa svim moždanim ćelijama koje ćemo ikada imati i da kada iste sive ćelije istekne, oni su otišli za dobrom.

Ovo uverenje delimično doprinelo činjenici da određeni motor (pokret) i kognitivne (misli) funkcije imaju tendenciju da odbiju starije koje dobijamo. Ali, da li bi to trebalo da bude suvišno kada se približimo određenom uzrastu i da nemamo izbora osim da čekamo neizbežni pad?

Mozne ćelije i Hipokampus

Dok se velika većina ćelija našeg mozga formira dok smo u materici , postoje određeni dijelovi mozga koji nastavljaju da stvaraju nove neuronske ćelije tokom detinjstva. Međutim, do poslednjih decenija, ograničeni kapacitet mozga na regeneraciju izazvao uverenje da neurogeneza - rođenje novih ćelija mozga - prestala je ubrzo nakon ove faze.

Nedavna istraživanja su pokazala drugačije i ukazuju, zapravo, da bar jedan deo mozga nastavlja da stvara nove ćelije tokom života čoveka.

Tokom kasnih devedesetih, istraživači na Rockefellers Univerzitetu u Njujorku su sproveli studije u kojima su majmuni marmozeta ubrizgani u tragačku hemikaliju koja bi mogla da razlikuje između sporostive zrelih moždanih ćelija i brzih deljenja novih. Ono što su otkrili je da je hipokampus (oblast mozga povezana s uspomenama, učenjem i emocijama) nastavila da stvara nove ćelije bez ograničenja uzrasta ili vremena.

Kasnije studije korišćenjem karbon-14 (koji procjenjuju doba i proces razvoja celija) potvrdili su da ćelije u hipokampusu, dok se stalno umiru, brzo zamjenjuju nove. Samo formiranjem ovih ćelija hipokampus može održavati svoje centralne funkcije.

Ono što nam je takođe pokazalo je da broj novih ćelija i frekvencija kojom se stvaraju počinju da padaju sa godinama. Sa tim što se kaže, stopa pada nije bila konzistentna i mogla se značajno razlikovati od subjekta prema subjektu.

Ono što nam istraživanje govori

Istraživanje se smatra važnim, jer sugeriše da postoje faktori koji mogu stimulirati i inhibirati proces neurogeneze odraslih. Čak i nagoveštava moguće modele za lečenje degenerativnih bolesti kao što su Alchajmerove bolesti i Parkinsonove bolesti, a čak i povraćaj oštećenja usled traumatske povrede mozga.

Na neki način, nalaz nije bio iznenađujući niti neočekivan. Uprkos razmatranju suprotno, naša sama sposobnost da formira trajna uspomena i čuva informacije tokom dužeg vremenskog perioda služi kao dokaz ovog procesa obnove. Danas prepoznajemo da je neurogeneza odraslih ne samo moguće, već i rutinska biološka pojava.

Faktori koji utiču na neurogenezu odraslih

Dok smo još uvek daleko od postavljanja mehanizama odrasle neurogeneze, počinjemo da identifikujemo određene faktore koji mogu "potkrepiti" proces.

Jedna od njih je vežba . Istraživanje ranih životinja koje su sproveli naučnici na Univerzitetu u Čikagu otkrili su da aerobna vežba dovodi do povećanja proizvodnje ćelija u hipokampusu i povećanja količine genetskih informacija koje se kodiraju.

Ono što nam ovo govori je da ne samo da funkcija mozga poboljšava, same ćelije su bolje u stanju da skladište informacije za učenje i pamćenje.

Nalazi su podržali istraživanja sa Univerziteta u Pensilvaniji koja su 2010. godine izvijestila da aerobna vežba među 120 starijih odraslih povećava stvarnu veličinu hipokampusa za dva posto i efikasno preokrene gubitak ćelija povezanih sa starenjem za jednu do dvije godine.

Pored vježbi, naučnici su otkrili da obogaćena sredina učenja može doprinijeti i opstanku starih ćelija i proizvodnji novih. Ukratko, što više ostvarujete svoj mozak, više ćete moći održavati optimalnu funkciju mozga.

Sa druge strane, postoje faktori koji direktno ugrožavaju neurogenezu. Glavni među njima je starost. Znamo, na primjer, da će do velikog broja odraslih doći do svojih 80-ih, čak 20 posto neuronskih veza u hipokampusu će biti izgubljene. Uprkos vežbanju i drugim stimulacijama, razvoj novih ćelija retko je u stanju da prati gubitak starih.

Veći deo fokusa budućih istraživanja će verovatno imati za cilj izmjenu ravnoteže između ovih dobitaka i gubitaka, jer bolje identifikujemo i spoljne i unutrašnje faktore koji utiču na neurogenezu odraslih.

> Izvori:

> Erickson, A .; Voss, M .; Prakash, R. i dr. "Trening vežbanja povećava veličinu hipokampusa i poboljšava memoriju." PNAS. 2010; 108 (7): 3107-22; DOI: 10.1073 / pnas.10159850108.

> Ernst, A. i Frisen, J. "Adult neurogenesis in humans - zajedničke i jedinstvene osobine kod sisara." PLoS Biol. 2015; 13 (1): e1002045; DOI: 10.1371 / journal.pbio.1002045.