Odrasla djeca alkoholičara Screening Kviz

Odrastati u alkoholnom domu?

Da li si odrastao sa problematikom? Oni koji odrastaju u kućama gde postoji alkoholizam ili alkoholizam ponekad su pogođeni na način na koji čak i ne shvataju.

Ako odgovorite na ova 20 pitanja, možete utvrditi da li ste bili pogođeni pitanjem nekog drugog i koliko ste bili pogođeni. Tajnost uzimanja ovog kviza je potpuna iskrenost sa sobom.

Kviz je potpuno poverljiv i anoniman; vaši rezultati nisu zabeleženi, samo ćete ih videti. Ovaj kviz nije zamena profesionalne dijagnoze ili konsultacija. Predstavljen je kao alat koji vam pomaže da sami procenite svoju situaciju i odlučite da li vam je potrebna vanjska pomoć ili ne.

Uzmi kviz sada!