Omega-3 masne kiseline za bipolarni poremećaj

Govorimo iz iskustva

Omega-3 masne kiseline pronađene u ribljim uljima i ulje od lanenog semena su preporučene kao dodatak za osobe sa bipolarnim poremećajem. To su postovi koje su članovi napisali o njihovim ličnim iskustvima koristeći hranljivi dodatak Omega-3 u lečenju svoje manično-depresivne bolesti.

Imajte na umu da materijal sadrži lična iskustva i mišljenja potrošača i ni na koji način ne treba tumačiti kao savjet lekara. Materijali su možda uređivali vodiči za pravopis, gramatiku ili jasnoću.

Jadna iskustva sa Omega-3

Pozitivna iskustva sa Omega-3

Podaci pronađeni na Omega-3

Podaci pronađeni na Omega-3 (Nastavak)

Ukus Omega-3 kapsula