Izvještaj o svjetskom sretanju 2017

Od aprila 2012. godine Mreža resursa održivog razvoja Ujedinjenih nacija objavljuje svoj godišnji izvještaj o zadovoljstvu i blagostanju građana širom svijeta. Ovaj izveštaj, poznat jednostavno kao "Svetski izveštaj o sreći", koristi se kao mera društvenog napretka i sve više i više utiče na javnu politiku.

Nalaz ovog izveštaja takođe može da se koristi od svakog od nas na pojedinačnom nivou, jer ćemo koristiti nalaze drugih istraživanja o sreći i blagostanju ; znajući šta utiče na sreću, uopšte, može nam pomoći da svi vode srećniji, zdraviji život.

Kako radi

Ovaj izveštaj mjeri subjektivno blagostanje otprilike 1000 ljudi u svakoj od više od 150 zemalja širom svijeta. "Subjektivno blagostanje" odnosi se na ocjenu svake osobe o njihovom sopstvenom nivou blagostanja, za razliku od spoljne mjere na koju ne utiču lične procjene njihove sreće.

Ova mera sreće i blagostanja se procenjuje postavljanjem sledećih tema: "Molim vas, zamislite merdevine, sa koracima numerisanim od nule na dnu do 10 na vrhu. Vrh merdevine predstavlja najbolji mogući život za vas, a dno ljestvice predstavlja najgori mogući život za vas. Na kom koraku lestvice vi lično osećate da trenutno stojite? "

Istraživači takođe prikupljaju druge podatke o temama i procenjuju kako šest faktora zemlje doprinosi prosečnom nivou blagostanja svojih stanovnika. Ovi ključni faktori su BDP po glavi stanovnika, socijalna podrška, očekivan zdrav život, društvene slobode, velikodušnost i odsustvo korupcije.

Ono što su našli

Izveštaj Svetske sreće nam je dao neke dragocene informacije u godinama koje delimo podatke. Na primjer, iz ovog i prošlih izvještaja znamo da društveni faktori znatno utiču na sreću i blagostanje ljudi. Znamo da je ostala pet faktora koja su proučavana takođe imala veliki uticaj na sreću ljudi u svakoj zemlji, a da zemlje koje su stabilnije ekonomski, ne iznenađujuće, imaju stanovnike sa većim nivoom sreće.

Možda je jedan od najvažnijih zaključaka iz prethodnih godina da, od varijacije sreće koja se može objasniti s šest faktora koji se mjeri, BDP po glavi stanovnika i zdraviji životni vijek čine oko pola nivoa sreće, s ostalim četiri faktora ostatak je napravio. Zanimljivo je da su ova četiri faktora povezana sa društvenim osobinama života.

Još jedan vredan aspekt ovih izvještaja je sposobnost upoređivanja nivoa zadovoljstva ljudi unutar jedne zemlje i nivoa zadovoljstva ljudi između različitih zemalja. Na primjer, u nekim zemljama postoji razlika od 80 posto u odnosu na ljude, što znači da, dok su prosječne stope sreće među ljudima u određenim zemljama veće, a manje u drugim, postoje i brojne razlike u nivoima zadovoljstva ljudi unutar iste zemlje. Naročito među bogatijim zemljama, ovo ukazuje na faktore koji su lakši za kontrolu od strane svakog pojedinca, kao što su mentalno zdravlje , fizičko zdravlje i faktori vezani za odnose .

Takođe je važno videti kako neke zemlje održavaju svoje nivoe sreće i nivoi zadovoljstva drugih zemalja se mijenjaju. Na primer, upoređivanje ranga SAD-a u SAD-u 2017. godine pomaže nam da vidimo uticaj različitih promena koje se javljaju i da vidimo značaj drugih faktora koji ostaju isti.

Ovo nam može pomoći da shvatimo šta stvara stabilnost u sreći i ono što je najvažnije za nastaviti u našim životima.

Zašto sreća zavisi od naših odnosa

Zdravi odnosi značajno doprinose nivoima sreće na načine koji su i direktni i indirektni. Odnosi dotiču gotovo svaku oblast našeg života, a ovo je prikazano u ovogodišnjem izveštaju, kao i izveštajima iz prethodnih godina.

Naša društvena situacija utiče na naše prihode, zdravlje, dostupnost podrške, osećaj slobode, iskustvo velikodušnosti, otpornosti i samog kursa koji naši životi uzimaju. Na sve načine koje možemo, investiranje u naše odnose može se isplatiti.

Ko je najsretniji?

Što se tiče zemalja sa najvećom stopom sreće, zemlje koje najviše plasiraju u sreću ove godine su Norveška, Danska, Island i Švajcarska. Ovo su sve zemlje koje su takođe visoko ocijenjene faktorima za koje je poznato da doprinose ličnoj sreći: negovanju, slobodi, velikodušnosti, zdravlju, prihodu, iskrenosti i upravljanju koje podržavaju ljude.

Upoređujući rezultate ovogodišnjih sa rezultatima iz prethodnih godina, ove zemlje imaju tendenciju da budu stabilne u svom nivou sreće i imaju tendenciju da budu dovoljno blizu jedni drugima da svi ostaju blizu u rangu sa malim smenama u rangu iz godine u godinu. Ovo nam govori da su faktori koji doprinose sreći ovih zemalja faktori koji doprinose stabilnijoj sreći kod ljudi.

Pojedinačno, na ličnu sreću u velikoj meri utiču mentalno zdravlje, fizičko zdravlje i zdravi odnosi, kao što je ranije pomenuto. Jedan od glavnih aspekata zdravlja odnosa koji najviše doprinosi sreći jeste sposobnost da se neko računa.

Još jedan važan nalaz, koji odražava druge istraživanja o sreći , jeste da je utvrđeno da su pozitivna iskustva doprinijela mnogim drugim merama sreće i blagostanja, što znači da imaju više pozitivnih iskustava (i zdrav društveni život dovodi do mnogih od ovih) druga iskustva koja su povezana sa blagostanjem. Oni koji imaju pozitivno stanje uma imaju tendenciju da se osećaju manje naglašeni izazovima sa kojima se suočavaju, a takođe imaju tendenciju da vide resurse koji su im dostupni, što stvara osećaj veće lične otpornosti. To znači da najsrećniji ljudi imaju tendenciju da budu oni koji imaju zdrave odnose i koji najviše koriste pozitivna iskustva (više o tome kasnije).

Slučaj Sjedinjenih Država

Sjedinjene Države su bile zemlja koja je u posljednjih nekoliko godina doživjela pad sreće. Zapravo, ne samo da je smanjena za oko pola poena na skali od samo 10 do 10 godina, ona je rangirana treće najsrećnije od 23 OED zemlje 2007. godine i sada se nalazi na 19. mjestu.

S obzirom da su četiri od šest studiranih faktora smanjivana, a ta četiri faktora se smatraju društvenom po prirodi (osećanja socijalne podrške, lične slobode, donacija i slobodu od korupcije), smatra se da to naglašava važnost društvenih uticaja na sreću . Iako postoji nekoliko preporučenih kurseva akcije koje mogu donositi donosioci politika i ovlasti, te informacije mogu takođe motivisati lično da ulažu u naše odnose i stvaraju veću socijalnu podršku za sebe i naše najmilije, da se sastanu kako zajednice i fokusira se na negovanje zdravih odnosa sa drugima.

Šta uzrokuje najveću bedu?

Utvrđeno je da problemi mentalnog zdravlja imaju moć da utiču na ličnu sreću i blagostanje. Na primer, u zapadnim društvima, dijagnosticirana mentalna bolest je imala veći uticaj na sreću nego dohodak, zaposlenost, pa čak i fizičko zdravlje. U stvari, fizičko zdravlje bilo je važno u svakoj zemlji, ali je utvrđeno da je manje važno od mentalnog zdravlja kao determinanta sreće i blagostanja u svakoj zemlji. Utvrđeno je da su poremećaji depresije i anksioznosti glavni oblici duševnih bolesti, a njihovo eliminisanje donijeće najveće pozitivne efekte na ljude u svim zemljama.

Ovo čini jak slučaj da učinimo ono što možemo da izgradimo našu ličnu otpornost na stres i izazove sa kojima se suočavamo u životu. Postoji mnogo stvari koje možemo učiniti da izgradimo otpornost , uključujući izmene životnog stila , promjene u perspektivi i izgradnju podržavajuće mreže . Ovo takođe pokazuje važnost traženja podrške od prijatelja ili profesionalnih pomagača ako je potrebno da se nagoni na naše mentalno zdravlje na isti način na koji bi zaštitili naše fizičko zdravlje.

Ostali faktori koji utiču na sreću

Važna odjeća

Postoji mnogo faktora koji utiču na sreću i blagostanje, a mnogi od najvažnijih faktora su pod našim uticajem. Odnosi, na primer, utiču na nas na mnogo vitalnih načina, a investiranje u zdravim odnosima vredi truda. Emocionalno zdravlje je takođe jedan od najjačih faktora sreće i blagostanja, tako da razvoj sposobnosti da se nosi sa osjećanjima anksioznosti i depresije može biti vrlo korisno.

> Izvor:

> Izvještaj o svijetu sreće 2017.