Problemi sa prenatalnim razvojem

Genetski i ekološki uticaji imaju i ulogu

U većini slučajeva, prenatalni razvoj se odvija normalno i prati utvrđene obrasce razvoja sa malim varijacijama. Međutim, u ovom vremenu postoje brojne stvari koje mogu pogrešiti, što su obično uzrokovane genetikom ili problemima životne sredine.

Genetski problemi

Kao što možete zamisliti, genetika igra glavnu ulogu u razvoju. Međutim, u nekim slučajevima mogu se pojaviti genetski problemi koji mogu uticati na trenutni i budući razvoj.

Problemi sa životnom sredinom

Varijable životne sredine takođe mogu igrati glavnu ulogu u prenatalnom razvoju . Štetni elementi životne sredine koji mogu uticati na fetus poznati su kao teratogeni. Postoji veliki broj teratogena koji mogu štetiti fetusu, uključujući:

Prenatalni period je vrijeme ogromnog rasta i velike ranjivosti. Kao što ste videli, postoji više opasnosti koje mogu predstavljati potencijalni rizik za sve veći fetus. Neke od ovih opasnosti, kao što su ekološki rizici od teratogena i upotrebe droge, mogu se sprečiti ili minimizirati. U drugim slučajevima, genetski problemi mogu jednostavno biti neizbežni. U svakom slučaju, rana prenatalna njega može pomoći novim majkama i deci da se suoče sa potencijalnim problemima sa prenatalnim razvojem.