Vodič za istraživanje psihoseksualnog razvoja

Odgovori i linkovi za više informacija

Teorija psihoseksualnog razvoja Sigmund Freud se fokusirala na to kako se libidinska energija prebacuje na različita područja tela tokom celog detinjstva. U svakoj fazi, određeni sukobi doprinose ili uspjehu ili neuspjehu u fazi.

Ako pokušavate da brinete o svojim saznanjima o psihoseksualnom razvoju ili pripremite se za ispit u svojoj psihološkoj klasi, ovaj vodič može vam pomoći da se upoznate sa temom.

U nastavku ćete naći odgovore na nekoliko uobičajenih pitanja o tome kako psihoseksualni razvoj funkcioniše zajedno sa kratkim objašnjenjem i vezama za dalje informacije.

1. Prema Frojdu, ličnost se uglavnom utvrđuje u kojoj starosnoj dobi?

Tačan odgovor: 5

Freud je verovao da su iskustva iz ranog detinjstva uglavnom bila odgovorna za oblikovanje odrasle ličnosti i da je ovaj proces uglavnom bio završen oko pet godina. Više informacija

2. Koju energiju je Frojd verovao da je pokretačka snaga iza ponašanja?

Tačan odgovor: Libido

Frojd je opisao libido kao energiju oblika koji je deo id-a i stvoren preživljavanjem i seksualnim instinktom. Prema Frojd-u, ova libidinska energija je ono što motiviše sva ponašanja. Više informacija

3. Koji se period naziva faličnim fazama ?

Tačan odgovor: Latentna faza

U Frojdovoj psihoseksualnoj teoriji razvoja, latentna faza je vremenski period tokom kojeg se potiskuju energija libida.

Latentni period se javlja približno između 6 i 12 godina. Više informacija

4. Kao odrasla osoba, Cassandra je upečatljiva i izuzetno rigidna, često neprijatna da napravi čak i mala podešavanja u svom rasporedu. U kojoj fazi je fiksirana?

Tačan odgovor: Analni stadijum

Tokom analne faze, energija libida je fokusirana prvenstveno na kontrolu pokreta bešike i creva.

Frojd je verovao da će odrasli koji su postali fiksirani u ovoj fazi porasti da postanu ili izuzetno kruti i uporni ili veoma neuredni i neorganizovani. Više informacija

5. Steve se godinama trudio da odustane od pušenja, ali je konačno uspeo. Sada, dnevno guta nekoliko pakovanja gumene žvake. U kojoj fazi je fiksiran?

Tačan odgovor: Usmena faza

Oralna faza se odvija između starosti rođenja i jedne godine, tokom kojeg vremena energija libida centrira uglavnom na usta. Odrasli koji se fiksiraju na oralni stadij, mogu izazvati probleme s pušenjem, jedenjem, grižanjem noktiju ili pijenjem. Više informacija

6. Koji psiholog je lično kritikovao Frojdov koncept zavisnosti od penisa, umesto toga, koji sugeriše da muškarci doživljavaju zavist od gripa?

Tačan odgovor: Karen Horney

Horney je bio neo-Freudski psihoanalitičar koji se nije složio sa Freudovim uverenjima o ženskoj psihologiji. Njegov koncept zavisti od penisa, kako je ona predložila, bila je ponižavajuća za žene i veoma netačna. Umjesto toga, Horney je predložio da muškarci pate od osećaja inferiornosti jer ne mogu da podnesu djecu. Više informacija

7. Uobičajena kritika Frojdove teorije psihoseksualnog razvoja je:

Tačan odgovor: Svi od gore

Frojdove teorije su kritikovali i njegovi vršnjaci i savremeni psiholozi iz raznih razloga.

Neke od glavnih kritika uključuju činjenicu da se njegov rad fokusirao skoro isključivo na muški razvoj, da su njegove teorije veoma teško naučiti naučno testirati, te da su njegovi sopstveni istraživački metodi bili nenaučni i ne-empirijski. Više informacija

8. Freud je verovao da se energija traženja zadovoljstva _______ fokusira na različite oblasti tokom razvoja.

Tačan odgovor: Id

Libido je komponenta id. Frojd je verovao da je id bio deo ličnosti koji se sastoji od sve energije koja radi na zadovoljavanju osnovnog preživljavanja i seksualnih potreba. Više informacija

9. Ovaj izraz odnosi se na Freudovu ideju da deca imaju nesvesnu želju da poseduju roditelja suprotnog pola.

Tačan odgovor: Jedipski kompleks

Frojd je koristio izraz Oedipus kompleks kako bi opisao nesvesnu želju dečaka da zameni svog oca i da poseduje njegovu majku. Termin Electra kompleks se koristi da opiše devojčice osećaj želje za njenog oca i ljubomoru svoje majke. Više informacija

10. Šta je Freud nazvao procesom kojim deca dolaze da se identifikuju sa istopolnim roditeljem?

Tačan odgovor: Identifikacija

Da bi rešio Oedipov kompleks, dete mora naučiti da se identificira sa istopolnim roditeljem. Frojd je verovao da je anksioznost kastracije ili strah od bukvalne i figurativne kastracije rezultat Eidipovog kompleksa. Da bi eliminisali ovaj sukob, momci počinju da se identifikuju sa svojim očevima, dok se devojčice počinju identificirati sa svojim majkama. Više informacija