Zašto mladi počinju ubistvo?

Da li naše društvo čini lakšim za tinejdžere da izvrše ubistvo?

U posljednjih nekoliko godina Amerikanci i ostali širom svijeta su se suočavali sa onim što se čini da su besmislena masovna ubistva. Često su žrtve i počinioci takvih ubistava tinejdžeri. Zašto bi srednjoškolci ubili svoje kolege i učitelje? Šta takvi događaji govore o našem društvu?

Čak i pre događaja u aprilu 1999. godine u Columbine High School, Američka psihološka asocijacija (APA) i MTV su udružili snage kako bi razvili kampanju za zaustavljanje nasilja mladih.

APA veb lokacija sadrži materijale iz ove kampanje. Iz ovog materijala i drugih izvora sastavio sam neke faktore za koje verujem da doprinose trenutnoj klimi nasilja.

Šta se može učiniti? Očigledno je da su neki od ovih faktora lakše uticati na druge. Za većinu porodica sa dva prihoda potrebna su oba prihoda. Tinejdžeri će uvek oblikovati klike i uvek će se pobuniti.

Jedna od najvažnijih stvari koju vi, kao roditelj, možete učiniti jeste da razgovarate sa svojim tinejdžerom. Izbjegavajte predavanje i budite sigurni da ih saslušate bar koliko god pričate. Mlađu djecu treba ohrabriti da budu uključeni u organizacije koje imaju za cilj da razviju osećaj za pravo i pogrešno. Izbegavajte ostavljanje djece ili tinejdžera bez nadzora nad dužim vremenskim periodom svakog dana. Nadzirati njihov pristup internetu i nastaviti ih uključiti u porodične aktivnosti i porodične odmora.

Druga rješenja mogu potrajati više od roditelja. Zajednice mogu povećati svoje ponude rekreativnih aktivnosti. Prazne školske zgrade mogu se koristiti za večernje i vikend događaje. Crkve mogu ponovo razmišljati o svojim programima za mlade i ponuditi aktivnosti koje su interesantne i značajne za tinejdžere.