13 Komponente efektivnih programa lečenja

Šta funkcioniše programi tretmana alkohola?

Kako možete reći da li je program tretmana alkohola ili postrojenje efikasan? Koje su komponente i sastojci programa koji dobijaju najbolje rezultate?

Obezbeđivanje rešenja problema alkohola, istraživački projekat u Medicinskom centru Univerziteta George Washington, pregledao je istraživačku literaturu i konsultovao se sa stručnjacima iz oblasti lečenja i rehabilitacije kako bi identifikovao 13 aktivnih sastojaka efikasnog tretmana alkohola.

Sastojci efikasnog lečenja alkohola

Izvor:

Osigurati rješenja za probleme sa alkoholom, Medicinski centar George Washington University. "Aktivni sastojci efikasnog lečenja alkohola". Jun 2003.