5 stvari koje biste trebali znati o socijalnoj psihologiji

Osnovni pojmovi u socijalnoj psihologiji

Socijalna psihologija je grana psihologije koja se bavi društvenim fenomenima i kako ljudi interaguju sa drugima. Način na koji se mi osećamo u odnosu na ostatak sveta igra važnu ulogu u našem izboru, ponašanju i uverenjima. Nasuprot tome, mišljenja drugih utiču i na naše ponašanje i na način na koji sebe gledamo.

Koncepti socijalne psihologije koje biste trebali razumjeti

Razumevanje socijalne psihologije može biti korisno iz više razloga. Prvo, bolje razumemo kako grupe utiču na naše izbore i postupke. Pored toga, takođe nam omogućava da steknemo veću zahvalnost kako naše društvene percepcije utiču na naše interakcije sa drugim ljudima.

Postoje neki osnovni aspekti socijalnog ponašanja koji igraju veliku ulogu u našim akcijama i kako se mi vidimo.

1. Socijalno ponašanje je ciljno orijentisano.

Naše interakcije služe cilju ili ispunjavaju potrebe. Neki zajednički ciljevi ili potrebe uključuju potrebu za društvenim vezama, želju da se razumemo sami i drugima, želju da steknemo ili održimo status ili zaštitu i potrebu da privučemo pratioce.

2. Interakcija između pojedinca i situacije pomaže u određivanju ishoda.

Da bi se u potpunosti shvatilo zašto ljudi rade stvari koje rade, bitno je posmatrati individualne karakteristike, situaciju i kontekst i interakciju između ove dve varijable.

U mnogim slučajevima, ljudi se ponašaju veoma različito u zavisnosti od situacije. Na primjer, neko ko je uobičajeno tih i rezervisan može postati mnogo odlazni kada se postavi u neku vrstu liderske uloge. Drugi primjer je način na koji ljudi ponekad ponašaju različito u grupama nego što bi bili, ako bi bili sami.

Ekološke i situacione varijable igraju važnu ulogu i imaju snažan uticaj na naše ponašanje.

3. Ljudi provode mnogo vremena uzimajući u obzir društvene situacije.

Naše društvene interakcije pomažu u oblikovanju našeg sopstvenog koncepta i percepcije. Jedan od načina formiranja samo-koncepta je kroz reflektovani procijenjeni proces u kojem zamišljamo kako nas drugi ljudi vide. Druga metoda je proces društvene poređenja, pri čemu razmatramo kako se upoređujemo sa ostalim ljudima u našoj vršnjoj grupi.

Ponekad se bavimo društvenim poređenjima u poređenju sa kojima se ocenjujemo protiv ljudi koji su na neki način bolji od nas. U drugim slučajevima, možemo se baviti društvenim poređenjima u poređenju sa kojima se suprotstavljamo sopstvenim sposobnostima onima koji su manje sposobni.

4. Takođe analiziramo i objašnjava ponašanje onih oko nas.

Jedna od uobičajenih pojava je potvrda o očekivanjima , gde težimo da ignorišemo neočekivane atribute i potražimo dokaze koji potvrđuju naša preostala verovanja o drugima. Ovo pomaže u pojednostavljenju našeg pogleda na svet, ali i na našu percepciju i može doprinijeti stereotipizaciji. Na primer, ako očekujete da se ljudi ponašaju na određeni način, možda ćete potražiti primere koji potvrđuju vaše uvjerenje, a istovremeno ignorišu dokaze koji su u sukobu sa vašim postojećim stavovima.

5. Često verujemo da je ponašanje osobe dobar pokazatelj njihove ličnosti.

Drugi uticaj na našu percepciju drugih ljudi može se objasniti teorijom dopisnih zaključaka. Ovo se dešava kada zaključimo da akcije i ponašanja drugih odgovaraju njihovim namerama i ličnostima. Na primer, ako vidimo kako žena pomaže starijoj osobi da pređe ulicu, možemo pretpostaviti da je ona ljubazna osoba.

Iako ponašanje može biti informativno u nekim slučajevima, naročito kada su radnje osobe namjerne, to može biti i varljivo. Ako imamo ograničenu interakciju s nekim, ponašanje koje vidimo može biti netipično ili izazvano specifičnom situacijom, a ne glavnim karakteristikama dispozicije osobe.

U prethodnom primjeru, žena može pomoći samo starijoj osobi jer je zaposlena da to radi umjesto zbog ljubaznosti njenog srca.

Zašto je studiranje socijalne psihologije važno

Učenje više o socijalnoj psihologiji može obogatiti vaše razumevanje sebe i sveta oko vas. Saznajući više o tome kako ljudi gledaju na druge, kako se ponašaju u grupama i kako se stvaraju stavovi, možete dobiti veću zahvalnost kako društveni odnosi utiču na individualno funkcionisanje.