Binge Drinking utiče na mozak i pamćenje

Ta stara šala da izađe da pije kako bi ubila nekoliko moždanih ćelija možda više nije tako smešna.

Mladi ljudi koji piju piće mogu da rizikuju ozbiljno oštećenje svog mozga i povećavaju gubitak pamćenja kasnije u odraslom dobu, prema novim istraživanjima. Adolescenti mogu biti još podložniji oštećenjima mozga od prekomjernog pijenja nego starijih pijanaca.

Istraživači na Univerzitetu Duke su proučavali često izlaganje alkohola pacovima kako bi upoređivali efekte pijenja na mlađe i starije pacove.

Životinjama su dobijene doze alkohola koje su uporedive sa višestrukim primjerima alkohola kod ljudi.

Teško pijenje je problem

"Mi nismo zabrinuti za studente koji jednako piju jedno ili dve pice svaki put i tada. Mi smo zabrinuti za teške pivce ." rekao je glavni autor dr Aaron M. White. "Doza alkohola je bila veoma visoka jer ne znamo koja je odgovarajuća doza, tako da želimo pokazati efekat ukoliko je prisutan."

"Verujemo da je adolescentni mozak osetljiviji na neurotoksične efekte alkohola nego mozak odraslih", rekao je on. Utvrđeno je da alkohol umanjuje aktivnost u receptorima mozga odgovornim za memoriju i učenje.

Kasnije gubitak memorije

Istraživači su alkoholu pacijentkinje dali alkoholu u obliku zglobova, gde su jednog dana dobili dosta alkohola , a onda su imali slobodan dan. Ovo se ponovilo tokom perioda od 20 dana.

Nakon 20 dana odmora, pacovi su testirani u labirintima da bi se utvrdili njihovi osnovni motorni i memorijski veštini.

Uzorci adolescentnog pinga koji su "pili" su upoređeni sa odraslim pacovima koji su takođe dobili veliku količinu alkohola i odraslih i adolescentnih pacova koji nisu bili izloženi pijancima.

Adolescentno piće utiče na odraslu memoriju

Nije bilo razlike u performansama testova između grupa pacova dok im nije dato više alkohola.

Nakon umerene doze alkohola, pacov koji je izložen pijanci tokom adolescencije pokazao je gubitak pamćenja.

"Ono što smo otkrili je da je grupa koja je najviše pogođena - najviše pogriješila - bila je grupa koja je imala izloženost uzorka kao adolescenta", rekao je Vajt. "Ovi pacovi su imali teže vreme pronalaska puteva kroz labirint, da su bili obučeni za navigaciju."

Dugotrajni efekti teen pijenja

Istraživači su zaključili da njihovi nalazi "ukazuju na to da izloženost uzoraka etanola tokom adolescencije povećava reakciju na efekte etanola u odrasloj dobi koja pogadjaju memoriju."

"Implikacije ove studije su da tinejdžeri koji piju jako i često mogu biti osetljivi na neurobehišajuće dejstvo alkohola nego što bi odrasli imali slična iskustva sa pićem", izjavio je novinarima doktor David McKinzie, pomoćnik profesora Medicinskog fakulteta u Indijani. "Posebna briga je mogućnost da efekti ranog hroničnog pijenja mogu imati dugotrajne posledice."

Izvori:

White AM, et al. "Eksplozija etanola u odraslima i odraslima: diferencijalni uticaj na naknadnu reakciju na etanol". Alkoholizam: klinička i eksperimentalna istraživanja avgust 2000.