Alkoholičari verovatno imaju poremećaje ličnosti

Još više prevladavaju u zavisnicima od droge

Rasprostranjenost poremećaja ličnosti među pacijentima sa poremećajem alkohola i droga je značajna u populaciji Sjedinjenih Država, prema članku u Arhivu opšte psihijatrije iz aprila 2004. godine, jednom od časopisa JAMA / Archives.

Na raspolaganju su veoma male informacije o zajedničkim poremećajima ličnosti (PD) i poremećajima upotrebe alkohola i droga u populaciji SAD-a, prema podacima iz teksta u članku.

Zbog toga je ovo pitanje istraživao dr Bridget F. Grant iz Nacionalnog instituta za zloupotrebu alkohola i alkoholizma, Bethesda, MD, i kolege.

Istraživači su koristili podatke prikupljene tokom intervjua sprovedenih u okviru nacionalnog epidemiološkog istraživanja o alkoholu i srodnim uslovima 2001-2002. Anketirani u istraživanju bili su stariji od 18 godina i žive u Sjedinjenim Državama.

Stopa prevalence svakog poremećaja upotrebe alkohola ili droga za prethodnu godinu bila je 8,5%, a 2,0%, respektivno. Istraživači su otkrili da među osobama sa trenutnim poremećajem alkohola 28,6 odsto ima najmanje jedan poremećaj ličnosti, a 47,7 odsto onih koji imaju trenutno poremećaj upotrebe droga imaju najmanje jedan poremećaj ličnosti. poremećaji ličnosti i poremećaji upotrebe alkohola i droge su značajno povezani, pišu istraživači.

Pojedinci sa poremećajima upotrebe alkohola su skoro pet puta verovatno imali poremećaj ličnosti poremećaja ili histrioničkog poremećaja ličnosti, a tri puta je verovatno da imaju poremećaj ličnosti.

Pojedinci sa poremećajima upotrebe droga su 11 puta više verovatno imali poremećaje ličnosti ličnosti i zavisni poremećaj ličnosti, a osam puta je verovatno da imaju histrionički poremećaj ličnosti.

Istraživači su takođe utvrdili da su asocijacije između opsesivno-kompulsivnih, histrioničkih, šizoidnih i antisocijalnih poremećaja ličnosti i specifičnih poremećaja upotrebe alkohola i droga značajno jače među ženama od muškaraca, dok je veza između zavisnog poremećaja ličnosti i zavisnosti od droge značajno veća među muškarcima nego žene.

"Udruživanje poremećaja ličnosti sa poremećajem alkohola i droge je prisutno u američkoj populaciji", pišu autori. "Rezultati ističu potrebu za daljim istraživanjem o osnovnoj strukturi ovih poremećaja i implikacijama tretmana ovih poremećaja kada se komorbidišu [kada se pojavljuju zajedno]."