Lečenje OCD i depresija uz bilateralno cingulotomiju

Hirurgija je smatrana poslednjim odmaralištem kada sve druge opcije nisu uspele

Bilateralna cingulotomija je vrsta operacije mozga koja se smatra krajnjim sredstvom za osobe sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OCD). Takođe se koristi za lečenje velikih depresija i povremeno hroničnih bolova za osobe koje nisu pronašle olakšanje od bilo kojeg drugog oblika terapije.

Ova operacija je usmerena na dva dela mozga:

Kirurške procedure u psihijatriji su kontroverzne, a većina doktora neće obavljati bilateralnu cingulotomiju ukoliko nisu iscrpljene sve druge mogućnosti lečenja. Mnogi neurohirurgi će, u stvari, zahtijevati saglasnost pacijenta i člana bliske porodice pre nego što nastavi sa radom.

Bilateralna cingulotomija je prvi put predložena kao alternativa lobotomiji 1947. godine od strane američkog fiziologa John Farquhara Fultona.

Obrazloženje bilateralne cingulotomije

Cingulate gyrus služi jedinstvenu svrhu u mozgu, povezujući iskustva i osećanja sa prijatnim ili neprijatnim sećanjem. Između ostalog, on izaziva emocionalni odgovor na bol i može povezati taj odgovor sa jednim ili više naših čula (vid, miris, ukus, dodir, zvuk). Cingulate gyrus takođe završava vezu sa drugim dijelom mozga koji se zove caudate nucleus, čija funkcija je da formira navike.

Veruje se da će poremećaj ovih kola povezivanje bolnih emocija sa običajnim ponašanjem biti poremećeno.

Kako se operacija odvija

Za izvođenje bilateralne cingulotomije, elektroda ili gama nož (ciljani uređaj za radijaciju) se vodi na cingulatni girus pomoću magnetne rezonance (MRI).

Tamo, hirurg će napraviti pola-inčni rez ili opekotiti do ozbiljnog kruga.

Oporavak od operacije traje oko četiri dana. Neželjeni efekti su uglavnom blagi, sa nekim doživljavaju glavobolju, mučninu i povraćanje u danima nakon operacije. Operacija takođe može izazvati napade u nekim, mada se to obično dešava kod onih sa prethodnom istorijom napada.

Neki ljudi se žale na apatiju posle operacije, dok će drugi doživjeti gubitke u memoriji . To su neuobičajeni sporedni efekti, ali potencijalni rizik kandidata operacije bi trebao razmotriti.

Efikasnost bilateralne cingulotomije

Iako bi bilateralna cingulotomija može ponuditi poboljšanje nekima sa životom sa OCD-om, to ni u kom slučaju nije lek. U pregledu kliničkih studija iz 2016. godine zaključeno je da je 41 posto pacijenata koji su bili podvrgnuti bilateralnoj cingulotomiji odgovorili na proceduru, sa 14 procenata koji su doživeli kratkotrajne neželjene efekte, a pet posto doživljavaju ozbiljne neželjene efekte.

Bilateralna cingulotomija izgleda da je najmanje efikasna kod osoba sa oštećenjem terapije. OCD koji se refraktira u lečenju dijagnostikuje se kod osoba koje su postigle malo, ako ih ima, odgovor na najmanje dva različita selektivna inhibitora ponovnog uzimanja serotonina (SSRI) .

Takođe se vidi da je manje korisno kod osoba sa ozbiljnijim manifestacijama poremećaja, uključujući i kopiranje u vezi sa OCD-om.

Bilateralna cingulotomija se takođe koristi za liječenje ljudi sa hroničnim vatrostalnim bolom (bol koji se ne može tretirati bilo kojim poznatim sredstvima). Sistematski pregled studija pokazao je da je postupak rezultirao značajnim smanjenjem bolova kod više od 60 procenata pacijenata do godinu dana nakon operacije. Od ovih, više od polovine ovih pokazalo je da više ne trebaju lekove protiv bolova.

Iako su neke studije predložile bilateralne cingulotomije za osobe sa bipolarnim poremećajima, otpornim na tretman, studije su do sada bile neusklađene.

Kao takav, ona trenutno nije odobrena kao sredstvo bipolarnog tretmana.

> Izvori:

> Brown, L .; Mikell, C .; Youngerman, B .; et al. "Dorsal anterior cingulotomy and anterior capsulotomy for severe, refractory obsessive-compulsive disorder: systematic review of observational studies." Časopis neurohirurgije . 2016; 124 (1): 77-89.

> Shah, D .; Pesiridou, A .; Baltuch, G .; et al. "Funkcionalna neurohirurgija u lečenju teške opsesivne kompulzivne poremećaja i glavne depresije: pregled oboljenja bolesti i terapijskih ciljeva za kliničara." Psihijatrija . 2008; 5 (9): 24-33.

> Gentil, A .; Lopes, A .; Dougherty, D .; et al. "Sklapanje simptoma i predviđanje lošeg odgovora na limbičku operativnu hirurgiju za tretman-refraktornu opsesivno-kompulsivnu poremećaj" Časopis neurohirurgije . 2014; 121 (1): 123-30.

> Zhang, Q .; Wang, W .; i X. Wei. "Dugotrajna efikasnost sterotaktne bilateralne anteriorne cingulotomije i bilateralne anteriorne kapsulotomije kao tretman za refraktorni opsesivno-kompulzivni poremećaj". Stereotaktička i funkcionalna neurohirurgija . 2013; 91 (4): 258-61.