Nezavisna varijabla u psihološkim eksperimentima

Nezavisna varijabla je karakteristika psihološkog eksperimenta koji se manipuliše ili menja. Na primjer, u eksperimentu koji posmatra efekte proučavanja na rezultate testova, proučavanje bi bilo nezavisna varijabla. Istraživači pokušavaju da utvrdi da li promene nezavisne varijable (proučavanje) rezultiraju značajnim promenama zavisne varijable (rezultati testa).

Opservacije

"Zašto je nezavisna varijabla označena kao nezavisna varijabla? Zbog toga što je nezavisno od akcija učesnika istraživanja - učesnici nemaju kontrolu nad kojim uslovima ili grupi su im dodeljeni. To je eksperimentator koji manipuliše nezavisnom varijablom, dok učesnici nemaju ništa s tim (jednostavno su izložene jednoj verziji nezavisne varijable). " (Breckler, Olson i Wiggins, 2006)

"Nezavisne varijable su odabrane jer eksperimentator vjeruje da će uzrokovati promjene u ponašanju.U povećanju intenziteta tonova trebao bi se povećati brzina kojom ljudi reagiraju na ton. Povećanje broja peleta dato pacovu za pritisak na traku treba povećati broj puta kada se pritisne traka.Kada promjena nivoa (količine) nezavisne varijable dovodi do promjene ponašanja, mi kažemo da je ponašanje pod kontrolom nezavisne varijable. " (Kantowitz, Roediger, & Elmes, 2009)

"Od presudne je važnosti da eksperimentalne i kontrolne grupe u studiji budu vrlo slične, osim različitog tretmana koje dobijaju u odnosu na nezavisnu varijablu, što nas dovodi do logike koja je osnova eksperimentalne metode . slično u svim aspektima osim varijacije stvorene manipulacijom nezavisne varijable, onda su razlike između dvije grupe na zavisnoj varijabli morale biti usled manipulacije nezavisne varijable. " (Weiten, 2013)

Primjeri

> Izvori:

> Breckler, S., Olson, J., & Wiggins, E. (2006). Socijalna psihologija živa. Belmont, Kalifornija: Wadsworth.

> Kantowitz, BH, Roediger, HL, i Elmes, DG (2009). Eksperimentalna psihologija. Belmont, Kalifornija: Wadsworth.

> Weiten, W. (2013). Psihologija: Teme i varijacije, 9. izd. Belmont, Kalifornija: Wadsworth.