Razumevanje inicijative protiv krivice

Faza 3 psihosocijalnog razvoja

Inicijativa nasuprot krivici je treća faza teorije psihosocijalnog razvoja Erika Eriksona . Ova faza se dešava u predškolskim godinama, između 3 i 5 godina. U inicijativi nasuprot stadiji krivice, deca počinju da potvrđuju svoju moć i kontrolu nad svetom kroz režiju i druge društvene interakcije.

Hajde da pogledamo neke od najvažnijih događaja koji se dešavaju u ovoj fazi psihosocijalnog razvoja.

Brzi pregled

Bliži pogled na inicijativu protiv krivice

Prema Eriksonovoj teoriji, prve dve faze razvoja djece se bave povjerenjem naspram nepoverenja i autonomije nasuprot stidu i sumnji. Tokom ovih prva dva perioda fokus je na deci koja čine osećaj poverenja u svet kao i osećanja nezavisnosti i autonomije. Svaka od ovih osnovnih faza igra ulogu u kasnijim fazama koje će uslediti.

Kao što deca ulaze u predškolske godine počinju treću fazu psihosocijalnog razvoja usredsređene na inicijativu nasuprot krivice. Ako uspješno završe prethodne dvije faze, djeca sada imaju osećaj da je svet pouzdan i da su sposobni djelovati nezavisno. Sada je važno da deca nauče da mogu da vrše vlast nad sobom i svetom.

Moraju sami probati stvari i istražiti svoje sposobnosti. Time se razvijaju ambicije i pravci.

Kako djeca razvijaju inicijativu?

Djeca trebaju početi da potvrđuju kontrolu i moć nad životnom sredinom preduzimanjem inicijative planiranjem aktivnosti, ispunjavanjem zadataka i suočavanjem sa izazovima.

Tokom ove faze, važno je da negovatelji podstiču istraživanje i pomognu deci da donesu odgovarajući izbor. Oni koji obeshrabruju ili odbacuju mogu dovesti do toga da deca postanu sramota za sebe i da postanu preterano zavisna od pomoći drugih.

Ova faza ponekad može biti frustrirajuća za roditelje i negovatelje jer deca počinju da vrše veću kontrolu nad stvarima koje utiču na njihove živote. Takve odluke mogu da variraju od prijatelja sa kojima igraju, aktivnostima na kojima se bave, i načina na koji pristupaju različitim zadacima. Roditelji i drugi odrasli mogu želeti da usmeravaju decu ka određenim prijateljima, aktivnostima ili odlukama, ali se deca mogu odupreti i insistirati na donošenju sopstvenih odluka. Iako to može dovesti do nekih sukoba sa roditeljskim željama ponekad, važno je dati djeci priliku da donesu takve odluke. Međutim, važno je da roditelji nastavljaju da sprovode sigurne granice i podstiču djecu da naprave dobre izbore putem korištenja modeliranja i pojačanja .

Kao što možete pretpostaviti, igra i mašta imaju važnu ulogu u ovoj fazi. Djeca imaju osjećaj inicijativnosti ojačane time što im je data sloboda i ohrabrenje za igru.

Kada napori za angažovanje u fizičkoj i maštovitoj igri brišu staratelji, djeca počinju da osjećaju da su njihovi samoinicijativni napori izvor sramote. Deca koja su previše usmerena od strane odraslih mogu se boriti da razviju osećaj inicijative i povjerenja u svoje sposobnosti.

Uspeh u ovoj fazi vodi do osjećaja svrhe, a neuspjeh rezultira osećanjem krivice. Šta Erikson misli prema krivici? U suštini, deca koja ne uspiju razviti osećaj inicijative u ovoj fazi mogu se pojaviti u strahu da pokušaju nove stvari. Kada direktno napreduju prema nečemu, mogu osećati da rade nešto pogrešno.

Dok su greške u životu neizbežne, deca sa inicijativom će shvatiti da se greške događaju i samo treba pokušati ponovo. Deca koja doživljavaju krivicu umesto toga tumače greške kao znak ličnog neuspjeha i mogu se ostaviti osećanjem da su "loše".

> Izvori:

> Erikson, EH detinjstvo i društvo. (2. izdanje). Njujork: Norton; 1963.

> Erikson, EH Identitet: Mladi i kriza. Njujork: Norton; 1968.