Šta je Ego?

Prema Sigmund Freudu, ego je deo ličnosti koji posreduje zahtevima id , superego i stvarnosti. Frojd je opisao id kao najosnovniji deo ličnosti koji poziva ljude da ispune svoje najprirodnije potrebe. Superego, s druge strane, je moralistički deo ličnosti koji se kasnije formira u detinjstvu kao rezultat odgoja i društvenih uticaja.

Ego je posao da uspostavi balans između ove dve često konkurentske snage i da se osigura da ispunjavanje potreba id-a i superego-a odgovara zahtevima realnosti.

Bliži pogled na Ego

Ego nas sprečava da se ponašamo prema našim osnovnim potrebama (kreiranim id), ali takođe radi na postizanju ravnoteže sa našim moralnim i idealističkim standardima (stvorio superego). Dok ego funkcioniše iu svesnom i svesnom , njeni jaki vezovi prema id označavaju da ona takođe funkcioniše u nesvesnom.

Ego deluje na principu stvarnosti , koji radi na zadovoljavanju želja id-a na način koji je realan i društveno odgovarajući. Na primer, ako vas osoba isključi u saobraćaju, ego vas sprečava da brinete za automobilom i fizički napadate vozača koji prekrši. Ego nam dozvoljava da vidimo da bi ovaj odgovor bio društveno neprihvatljiv, ali nam takođe dozvoljava da znamo da postoje i drugi pogodniji načini da se isprazni naša frustracija.

Freudove opservacije na egu

U knjizi New Introductory Lectures on Psychoanalysis iz 1933. godine, Freud je uporedio odnos između id-a i ega do onog kod konja i jahača. Konj predstavlja id, moćnu snagu koja nudi energiju da pokreće kretanje napred. Vozač predstavlja ego, vodeću silu koja usmerava snagu id-a prema cilju.

Frojd je, međutim, istakao da ovaj odnos nije uvek išao po planu. U manjim idealnim situacijama, jahač se može naći jednostavno uz vožnju jer dozvoljava svom konju da ide u pravcu od koje životinja želi. Baš kao i kod konja i jahača, id-ove primarne nagone ponekad mogu biti suviše moćne da bi se ego držao na čekanju.

U svojoj sopstvenoj knjizi Ego i mehanizmi odbrane iz 1936. godine, Anna Frojd da su sva ego odbrana protiv id-a izvedena iza scene. Ove mjere protiv id-a poznate su kao odbrambeni mehanizmi , koji se sprovode tiho i nevidljivo od strane ega.

Iako ne možemo da posmatramo odbranu u akciji, Anna Frojd je predložila da se oni mogu posmatrati u retrospektivi. Represija je jedan primer. Kada se nešto potisne iz svesti, ego nije svestan da informacije nedostaju. Tek kasnije, kada postane očigledno da se neka informacija ili sećanje više nije dogodilo, djelovanje ega postalo je očigledno.

Citati o Egu

Ponekad pomaže da pogledaju izvorni izvor ovih ideja kako bi dobili bolju perspektivu na temu. Šta je Frojd imao da kaže o svom konceptu ega? Veliki je pisao o egu, kao i njegovoj povezanosti sa drugim aspektima ličnosti.

Evo nekoliko njegovih poznatijih citata o egu:

O njegovom poreklu:

"Lako je videti da je ego onaj deo id koji je modifikovan direktnim uticajem spoljašnjeg sveta". (Sigmund Freud, 1923, od Ega i Id )

O uticaju ega:

"Ego nije gospodar u svojoj kući." (Sigmund Freud, 1917, Od teškoće na putu psihoanalize )

"Ego predstavlja ono što zovemo razum i razum, za razliku od id-a koji sadrži strasti". (Sigmund Freud, 1923, od Ega i Id )

"Jadni ego ima još teže vreme za to, mora da služi tri suroga gospodara i mora da učini sve kako bi pomirio tvrdnje i zahteve svih trojica ...

Tri tirana su spoljašnji svet, superego i id. "(Sigmund Freud, 1932, Od novih uvodnih predavanja o psihoanalizi )

"Kroz spolja, u svakom slučaju, čini se da ego održava jasne i oštre linije demarkacije. Postoji samo jedna država - priznaje neobična država, ali ne i ona koja se može stigmatizovati kao patološka - u kojoj to ne čini. U visini zaljubljenosti granica između ega i objekta preti da se otopi. Protiv svega dokaza svojih čula, čovek koji je zaljubljen izjavljuje da su "ja" i "vi" jedan i da je spreman da se ponaša kao ako je to bila činjenica. " (Sigmund Freud, 1929, Iz civilizacije i njegovih nezadovoljstava )

Reference

> Shaffer, DR. Socijalni i razvoj ličnosti. Belmont, Kalifornija: Wadsworth; 2009.