Šta je povlačenje? Koliko dugo traje?

Ako ste koristili određene lekove zasnovane na zarazu, a vi iznenada ili iznenada stojite ili ste drastično smanjili svoju upotrebu, možete doživjeti razne simptome koji se poznaju kao povlačenje. Intenzitet i dužina ovih povlacnih simptoma mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste lijekova i vaše biološke strukture.

Dok fizički simptomi povlačenja mogu trajati samo nekoliko dana ili nedelju dana, psihološka povlačenja, poput depresije ili disforije, mogu trajati nedeljama.

Za detaljne informacije o povlačnim simptomima vezanim za određene lekove, pogledajte:

Simptomi povlačenja se mogu tretirati

Prema Nacionalnom institutu za zloupotrebu droga, u većini slučajeva simptomi vezani za povlačenje lijekova se lako tretiraju lekovima koji smanjuju ili eliminišu neugodnost. Ali, tretman povlačenja nije isti kao tretiranje same zavisnosti.

Izvor:

Nacionalni institut za zloupotrebu droge. " Često Postavljena Pitanja ." Nauka o zloupotrebi droga i zavisnosti . Pristupan februar 2014