3 crvene zastave koje mogu signalizirati bipolarni poremećaj

Sasvim je normalno da imate dane u kojima se osećate nizak i dani kada smo na vrhu sveta. Emocionalni rast i pad života deo je ljudskog stanja. Kako onda možete reći kada su vaša iskustva normalna i kada su gurali u krajnje depresije ili manije povezane sa bipolarnim poremećajem? Ako razmišljate o tome da je psihijatar procenio zbog bipolarnog poremećaja, razmotrite tri osnovna pravila: funkcionisanje, osećaj i porodicu.

Funkcionisanje

Da li problemi koje doživljavate ometaju vašu sposobnost da funkcionišu svakodnevno? Da li su vaša pitanja izolovana od drugih ljudi? Da li su vam problemi u nevolji sa zakonom? Imate li problema sa redovnim radom ili održavanjem posla? Šta je sa funkcionalnošću porodice? Da li zahtevi vaših poteškoća dosledno prevazilaze potrebe drugih članova porodice?

Feeling

Da li se osećate kao da nešto nije u redu sa vama, nešto više od borbi sa kojima se svi bave? Da li se osećate kao da ne doživljavate i uživate u životu? Da li ste preplavljeni u obavljanju normalnih aktivnosti? Da li preterano razmišljate ili brinete o stvarima o kojima drugi ljudi čak i ne razmišljaju?

Porodica

Da li postoji istorija duševnih bolesti u vašoj porodici? Istraživanje koje je sprovela Dr. Maier i ostali pokazuju da će oko 5 do 20 procenata onih sa roditeljem ili sestrom koji imaju bipolarni poremećaj razviti i bipolarni poremećaj.

Ove studije su takođe pokazale da članovi porodice sa šizofrenijom i unipolarnom depresijom najčešće se nalaze u istom porodičnom stablu kao i oni sa bipolarnim poremećajem .

Ako imate poteškoća sa svakodnevnim funkcioniranjem ili ako se trudite da se osećate normalno, naročito tokom dužeg vremenskog perioda, onda može biti opravdana evaluacija od strane psihijatra.

Ako odgovorite sa da na bilo koji od prva dva pravila palca i imate porodičnu istoriju mentalnih bolesti, nepristrasno, profesionalno mišljenje može vam donijeti malo mira.

Sada, uz sve ovo, rekao je, imajte na umu da, čak i sa sva tri pravila o palačinima, možda nemate bipolarni poremećaj. Potrebna je potpuna medicinska i psihijatrijska evaluacija koju vrši zdravstveni radnik za dijagnozu bipolarnog poremećaja.

> Izvor:

> Maier, W., Hofgen, B., Zobel, A. i Rietschel, M. (2005). Genetski modeli šizofrenije i bipolarnog poremećaja: Preklapanje nasleđa ili diskretnih genotipova? Evropski arhiv psihijatrije i kliničke neuroznanosti, 255, 159-166.