Fizički simptomi bipolarne depresije

Simptomi bipolarne depresije, drugi deo

Svako ko misli da je depresija sve u glavi nikad nije depresivan - ili nikad nije shvatio. Depresija pogađa više od uma - ima i značajne fizičke simptome. Neke od njih su diskutovane u delu 1 ove serije, smanjene energije ili aktivnosti u bipolarnoj depresiji . U ovom članku razmatramo drugu grupu simptoma navedenih u Crvenim zastojima do depresije .

Bipolarna depresija: fizički simptomi

Neprestani san je značajna komponenta oba sindroma hroničnog umora (takođe nazvana mialgična encefalopatija) i fibromialgija, dva stanja koja karakterišu umerena do jaka bol u telu. Stoga nije iznenađujuće što postoji bliska povezanost između fibromialgije i depresije / anksioznosti.

Reference:
Marano, Hara E. Stres i jelo. Psihologija danas . 21. novembar 2003.
Psihomotorna agitacija. GP Notebook.
O'Brien, EM, i sar. Negativno raspoloženje posreduje efektom slabog spavanja na bol između pacijenata sa hroničnim bolom. Clinical Journal of Pain . 2010 maj; 26 (4): 310-9.
Newsletter za mentalno zdravlje Harvarda. Depresija i bol. Harvard Health publikacije. 2004 Sept.
Van Uum, SH, et al. Povišen sadržaj kortizola u kosi pacijenata sa teškim hroničnim bolom: novi biomarker za stres. Stres. 2008; 11 (6): 483-8.