Koji su simptomi problema sa alkoholom?

Pitanje: Koji su simptomi problema alkohola?

Odgovor: Određeno ponašanje je poznato kao mogući rani znaci problema sa alkoholom. Ovo uključuje bilo koji uspostavljen model pijenja, kao što je jaka redovna konzumacija alkohola i / ili česta intoksikacija , što predstavlja veliki rizik od budućeg oštećenja fizičkog ili mentalnog zdravlja i koji stavlja alkoholiku u opasnost od nesreća, hapšenja, lošeg rada ili drugih socijalni problemi.

Alkoholna zavisnost , ponekad pod nazivom alkoholizam , najteža je vrsta problema sa alkoholom i karakteriše ga tri od sedam simptoma koji su se dogodili tokom jednogodišnjeg perioda. Prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje, četvrto izdanje, simptomi zavisnosti od alkohola uključuju:

Simptomi zavisnosti od alkohola

Više resursa za tretman alkoholizma