Najbolji načini za osobe sa PTSP da smanjuju stigmu

Dobijanje mentalnog zdravlja može pomoći

Mnogi ljudi doživljavaju stigmu od post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSD). Situacija može biti izuzetna jer simptomi mogu dovesti do ogromnog emocionalnog stresa, a osobe sa PTSD-om često doživljavaju probleme sa odnosima, radom ili školom.

Ljudi sa PTSP-om takođe mogu verovatnije razviti druge poremećaje, kao što su poremećaji anksioznosti , depresija ili problemi sa zloupotrebom supstanci .

Na sreću, dostupni su efikasni tretmani za PTSP i druge poremećaje. Međutim, ovi tretmani su korisni samo ako ih traži osoba sa poremećajem.

Ovo je izuzetak od pravila, jer je otkriveno da je u grupi ljudi sa različitim dijagnozama (na primjer, velika depresija, poremećaji anksioznosti, poremećaji upotrebe supstanci), manje od 30 procenata zapravo tražilo liječenje. Ljudi sa PTSP mogu biti naročito nevoljni da zatraže pomoć.

Prepreke za lečenje

U jednoj studiji od 1.387 osoba sa psihijatrijskim poremećajem, barijere za negu su uticale nekoliko faktora, uključujući težinu simptoma, imajući poteškoća sa dnevnim rutinama i problemom sa alkoholom.

Pored toga, najčešće su identifikovani među ljudima iz ove studije:

Ovi nalazi ukazuju da, bar kod nekih ljudi, stigma povezana sa mentalnim bolestima može biti prepreka za traženje lečenja.

Stigma

Stigma se odnosi na povezivanje negativnih kvaliteta sa mentalnim bolestima. Na primer, osoba sa mentalnim poremećajima može pogrešno posmatrati (ili čak sebe sebe) biti slaba ili "oštećena", što dovodi do osećaja sramote ili sramote.

Stigma može biti naročito izražena među pripadnicima vojnih službi sa psihološkim problemom. Na primjer, jedna studija je pokazala da se među članovima službe Sjedinjenih Američkih Država koji se vraćaju iz Bosne 61 posto snažno složio s idejom da otkrivanje psihološkog problema povredi svoju karijeru. Osim toga, 43 procenta su se snažno verovale da bi priznavanje psihološkog problema dovelo do toga da drugi ljudi ne žele da budu oko njih.

Takođe je mnogo manje verovatno da će nastaviti sa preporukom za pomoć u psihološkim problemima, u poređenju sa nadgledanjem uputstva za medicinske probleme.

Druga studija američkih članova službe raspoređenih u Irak i Avganistan otkrila je da su verovanja koja su povezana sa "biti slaba" ili strah od tretiranja ili gledanja drugačije od strane ljudi u njihovoj jedinici postavljala prepreku za traženje liječenja.

Šta treba da se sećaš

Važno je zapamtiti da psihijatrijski poremećaj ili istorija duševnih bolesti nije znak slabosti ili razloga da se stidite. Psihološki problemi su prilično česti u našem društvu, a mnogi faktori koji dovode do razvoja poremećaja su potpuno van kontrole osobe.

Nema dokaza da se poremećaji razvijaju kao rezultat nekoga koji nije dovoljno jak. Na sreću, postoji mnogo efikasnih tretmana za razne teškoće.

Izvori:

Britt, TW (2000). Stigma psiholoških problema u radnom okruženju: Dokazi iz skrininga članova servisa koji se vraćaju iz Bosne. Časopis primenjene socijalne psihologije, 30 , 1599-1618.

Hoge, CW, Castro, C., Messer, SC, McGurk, D., Cotting, DI, & Koffman, RL (2004). Borbene obaveze u Iraku i Avganistanu, problemi sa mentalnim zdravljem i prepreke za brigu. The New England Journal of Medicine, 351 , 13-22.

Kimerling, R., & Calhoun, KS (1994). Somatske simptome, socijalna podrška i liječenje među žrtvama seksualnog nasilja. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62 , 333-340.

Meltzer, H., Bebbington, P., Brugha, T., Farrell, M., Jenkins, R., & Lewis, G. (2000). Nevoljnost traženja lečenja neurotičnih poremećaja. Časopis mentalnog zdravlja, 9, 319-327.

Reiger, DA, Narrow, WE, Rae, DS, Manderscheid, RW, Locke, BZ i Goodwin, FK (1993). De facto službeni sistem za mentalne i zarazne poremećaje u SAD-u: Epidemiološka slivna područja potencijalne 1-godišnje stope prevalencije poremećaja i usluga. Arhiva generalne psihijatrije, 50 , 85-94.