Samo-povreda i uzroci i tretmani

Uzroci, znaci upozorenja i tretmani

Samo-povreda podrazumeva samopovređivanje telesnih povreda koje je dovoljno ozbiljno da ili uzrokuje oštećenje tkiva ili ostavi tragove koji traju nekoliko sati. Sečenje je najčešći oblik SI, ali je takođe uobičajeno peckanje, udaranje glave i grebanje. Ostali oblici uključuju grizenje, biranje kože, povlačenje kose, udaranje tela objektima ili udaranje objekata u telo.

Zašto ljudi samozadovoljni?

Iako suicidalna osećanja mogu pratiti SI, to ne znači nužno pokušaj samoubistva. Najčešće je to jednostavno mehanizam za suočavanje sa emocionalnim stradanjima. Ljudi koji biraju ovaj emocionalni izlaz mogu da ga koriste za izražavanje osećaja, da se bave osećanjima nerealnosti ili otrpljenosti, da zaustave flešbekove, da se kažnjavaju ili da olakšaju napetost.

Ko samopouzdanje?

Iako je SI prepoznat kao zajednički problem među tinejdžerskom populacijom, to nije ograničeno na adolescente. Ljudi svih polova, nacionalnosti, socioekonomskih grupa i starosti mogu biti samopovređivači.

Znaci upozorenja

Ljudi koji su samovoljno povređeni postali su veoma sposobni da skrivaju ožiljke ili ih objasne. Potražite znakove kao što su preferencija za nošenje prikrivanja odeće u svakom trenutku (npr. Dugih rukava u vrućem vremenu), izbjegavanje situacija u kojima se može očekivati ​​veća odjeća (npr. Neobjašnjivo odbijanje za odlazak na zabavu) ili neobično česte žalbe slučajna povreda (npr. vlasnika mačke koja često ima ogrebotine na njenim rukama).

Tretmani

Lekovi kao što su antidepresivi, stabilizatori raspoloženja i anksiolitici mogu ublažiti osnovna osećanja kojima pacijent pokušava da se nosi preko SI. Pacijentu se takođe mora naučiti mehanizama za suzbijanje kako bi se zamenio SI. Kada je pacijent stabilan, terapeutski rad treba uraditi kako bi se nosio sa osnovnim problemima koji izazivaju njihov bol.

Neki eksperti kažu da hospitalizacija ili prisilno zaustavljanje SI nije korisno lečenje. To može učiniti doktora i uključenih prijatelja i porodice da se osećaju ugodnije, ali ne čini ništa da pomogne osnovnim problemima. Dalje, pacijent generalno nije ni psihotičan niti aktivno samoubilački i koristiće više od rada sa doktorom koji je saosećajni prema razlozima zbog kojih se povređuju. Želja za sarađivanjem i dobivanjem dobrog je glavni faktor u oporavku.