Zašto se teški pijanci odluče promijeniti alkoholno piće

Šta treba preduzeti za promenu - i šta dobija na putu

Pijano pijenje je navika koja može da se kreće ili razvije kao rezultat izbora načina života, kao što su posao, prijatelji i aktivnosti. Međutim, većina teških pijanaca odlučuje da odustane u nekom trenutku ili samostalno ili uz pomoć programa za lečenje ili samopomoć, kao što je Alcoholic Anonymous (AA), original 12-step program. Pa zašto li teški pijaci odluče da promene alkoholno piće?

Istraživanje koje sam vodio sa kolegama na Univerzitetu Birmingham u Velikoj Britaniji pokazao je da se alkoholno piće ne razvija u predvidljivom, linearnom obliku. Umjesto toga, obrasci upotrebe alkohola u velikoj mjeri variraju od osobe do osobe, a čak i teške alkoholičare tipično prilagođavaju unos alkohola u situacijama gdje to zahtijeva situacija. Zanimljivo je da mnoga od istih problema koja ljudi čine da žele da piju više, takođe mogu učiniti da žele da piju manje.

Šta pijance žele da seče ili zaustave?

Šta stoji na putu pijancima koji se vraćaju ili zaustavljaju pijenje?

> Izvori:

> Guiliano, M. "Francuske žene ne dobijaju masti: Tajna jesti za zadovoljstvo." Berba: Njujork. 2007.

> Hartney, E. i dr. "Nezdravljeni teški pijaci: kvalitativna i kvantitativna studija zavisnosti i spremnosti za promjenu." Istraživanje zavisnosti i teorija, 11: 317-337. 2003.