Upravljanje vjenčanim zavjetima uz poremećaj socijalne anksioznosti

Ako pate od socijalnog anksioznog poremećaja (SAD) i ako se vjenčate, možda ćete biti zabrinuti što ste pričali o svojim vjenčanim zavjetima pred velikom grupom. Pored dobijanja odgovarajućeg tretmana, kao što su kognitivno-bihejvioralna terapija ili lekovi , postoje strategije koje možete koristiti za smanjenje anksioznosti za venčanje.

Strategije za smanjenje anksioznosti pri izgovaranju vaših zaveta

Izvori:

Alan Badmington. Vjenčanje zakletve: Za bolje za lošije.

Boji se govora govora. Kako da kažem vaše vjenčane zavete.