Svrha emocija

Kako nas osećanja pomažu da preživimo i uspevamo

Emocije mogu igrati važnu ulogu u tome kako mislimo i ponašamo se. Emocije koje osećamo svaki dan mogu nas primorati da preduzmemo akciju i utičemo na odluke koje donosimo o našim životima, i velikim i malim. Da bi zaista razumeli emocije, važno je razumeti tri ključne komponente emocije.

Naše emocije su sastavljene od subjektivne komponente (kako doživljavamo emocije), fiziološke komponente (kako naša tela reaguju na emocije) i izražajnu komponentu (kako se ponašamo kao odgovor na emocije). Ovi različiti elementi mogu imati ulogu u funkciji i svrsi naših emocionalnih odgovora.

Naše emocije mogu biti kratkotrajne, poput blage nadležnosti kod saradnika ili dugotrajne, kao što je trajna tuga zbog gubitka veze. Ali zašto tačno osećamo emocije? Kakvu ulogu služe?

Emocije nas mogu motivisati da preduzmemo akciju

Brand New Images / Getty Images

Kada se suočite sa ispitivanjem nervoze, možda ćete osećati puno anksioznosti oko toga da li ćete dobro izvoditi i kako će test uticati na vašu završnu ocjenu. Zbog ovih emocionalnih odgovora, verovatno ćete više proučavati. Pošto ste doživeli određenu emociju, imali ste motivaciju da preduzmete akciju i učinite nešto pozitivno da biste poboljšali svoje šanse za dobijanje dobre ocene.

Takođe imamo tendenciju da preduzmemo određene akcije kako bismo iskusili pozitivne emocije i smanjili verovatnoću osećanja negativnih osećanja. Na primer, možete tražiti društvene aktivnosti ili hobije koje vam pružaju osećaj sreće, zadovoljstva i uzbuđenja. Sa druge strane, verovatno biste izbegli situacije koje bi potencijalno mogle dovesti do dosade, tuga ili anksioznosti.

Emocije pomažu nam da preživimo, uspemo i izbjegnemo opasnost

Adam Mičinson / Getty Images

Naturalist Charles Darwin je verovao da su emocije adaptacije koje dozvoljavaju ljudima i životinjama da prežive i reprodukuju. Kada smo ljuti, verovatno ćemo se suprotstaviti izvoru naše iritacije. Kada doživimo strah, verovatnije je da bismo izbjegli pretnju. Kada osećamo ljubav, možda ćemo tražiti drugog i reprodukovati.

Emocije služe adaptivnu ulogu u našim životima motivišući nas da brzo postupimo i preduzmemo akcije koje će maksimizirati naše šanse za opstanak i uspeh.

Emocije nam mogu pomoći da donosimo odluke

Jon Feingersh / Getty Images

Naše emocije imaju veliki uticaj na odluke koje donosimo, na osnovu čega se odlučujemo za doručak na koji kandidati odlučujemo da glasamo na političkim izborima.

Istraživači su takođe utvrdili da ljudi sa određenim vrstama oštećenja mozga koji utiču na njihovu sposobnost da doživljavaju emocije takođe imaju smanjenu sposobnost donošenja dobrih odluka .

Čak iu situacijama kada verujemo da su naše odluke vođene čisto logikom i racionalnošću, emocije igraju ključnu ulogu. Emocionalna inteligencija , ili naša sposobnost da razumijemo i upravljamo emocijama, pokazuje se da igra važnu ulogu u donošenju odluka.

Emocije Dozvolite drugim ljudima da nas razumeju

franckreporter / Getty Images

Kada komuniciramo sa drugim ljudima, važno je dati tragove da im pomognu da razumeju kako se osećamo. Ti znaci mogu uključiti emocionalni izraz kroz jezik tela , kao što su različiti izrazi lica koji su povezani sa određenim emocijama koje doživljavamo.

U drugim slučajevima, to bi moglo uključiti direktno navođenje kako se osećamo. Kada kažemo prijateljima ili članovima porodice da smo srećni, tužni, uzbuđeni ili uplašeni, mi im daju važne informacije koje oni mogu koristiti za preduzimanje akcije.

Emocije Dozvolite da razumemo druge

Geber86 / Getty Images

Baš kao što naše sopstvene emocije pružaju vredne informacije drugima, emocionalni izrazi onih koji nas okružuju daju nam mnoštvo društvenih informacija. Društvena komunikacija je važan deo našeg svakodnevnog života i odnosa, a od suštinskog je značaja biti sposoban da tumači i reaguje na emocije drugih. To nam omogućava da na odgovarajući način odgovorimo i izgradimo dublje, značajnije odnose sa našim prijateljima, porodicom i voljenicima. Takođe nam omogućava da efikasno komuniciramo u raznim društvenim situacijama, od posla sa velikim kupcem do upravljanja zaposlenim na vreloj glavi.

Čarls Darvin bio je jedan od prvih istraživača koji su naučili emocije. Predložio je da emocionalni prikazi takođe mogu igrati važnu ulogu u sigurnosti i opstanku. Ako ste naišli na šišanje ili pljuvanje životinja, to bi jasno ukazivalo na to da je stvorenje ljutito i odbrambeno, što vam je omogućilo da se vratite i izbegnete moguću opasnost. Na isti način, razumevanje emocionalnog prikaza drugih daje nam jasne informacije o tome kako ćemo možda morati da odgovorimo u određenoj situaciji.

Konačne misli

Kao što ste naučili, naše emocije služe širokom raznolikosti svrha. Emocije mogu biti bliske, uporne, moćne, složene, pa čak i mijenjanje života. Oni mogu da nas motivišu da delujemo na određenim načinima i da nam daju alate i resurse koje nam treba značajno da interakciju u našem društvenom svijetu.

Izvori

Damasio, AR Descartesova greška: Emocija, razum i ljudski mozak. Njujork: Putnum; 1994.

Darwin, C. Izraz emocija kod čoveka i životinja (3. izdanje). New York: Appleton; 1872.

Goleman, D. Emocionalna inteligencija. New York: Bantam Books; 1995.

Salmond, CH, Menon, DK, Chatfield, DA, Pickard, JD, & Sahakian, BJ Deficit u odlučivanju u preživjelima glave povreda. Časopis Neurotrauma, 22 (6), 613-622; 2005.