Granice u odnosima i stresu

Kako granice u odnosima mogu uticati na nivo stresa

Koncept "granica" u odnosima je o čemu se najčešće govori u oblasti porodične terapije. Različiti terapeuti i istraživači mogu da koriste različite reči u vezi sa granicama odnosa, ali uopšteno govore o istoj stvari: gde crtamo liniju sa ljudima. Granice se mogu opisati kao "Gdje završavate i gde drugi počinju" ili "Kako emocionalno zatvarati, dozvoliti ljudima da dođu do vas". One su mjera zdravstvenog odnosa i mogu se povezati sa stresom ako granice nisu jasne.

Kako granične postavke pomažu upravljanjem stresom

Postavljanje zdravih granica u vašim ličnim odnosima je važan deo upravljanja stresom iz nekoliko razloga.

Suština je da postavljanje zdravih granica u odnosima predstavlja ključnu vještinu za upravljanje stresom. To je ljubaznost koju možemo učiniti i za sebe i za one kojima smo bliski. Ako postavljanje granica nije nešto sa čime ste već zadovoljni, postoji puno toga što možete učiniti da biste razvili nivo udobnosti sa ovom veštinom. (I bez sumnje, u životu ćete imati puno mogućnosti za vežbanje!) Ovi saveti o postavljanju ličnih granica mogu pomoći.