Nastavna strategija za studente sa ADHD

Koristite ove nastavne smještaje sa studentima ADHD

Izraz izvršna funkcija opisuje sposobnost planiranja i upravljanja efektima vremena i projekata. Većina osoba sa ADHD ima značajne deficite u izvršnoj funkciji što, naravno, čini školu veoma otežanim. Na sreću, postoje kreativne intervencije koje nastavnici mogu da koriste da bi poboljšali uspeh učenika u učionici .

Ispod je popis nekoliko nastavnih objekata koji dobro funkcionišu za studente sa ADHD.

Pripremili su ih Chris Dendy, MS i ponovo prepisali sa njenom dozvolom. Gospođa Dendy je vodeći stručnjak za ADHD i autor, bivši nastavnik sa više od 35 godina iskustva, i majka dva odrasla sina i kćerka sa ADHD.

Osnovni koncept iza svih ovih strategija je jednostavan: učiniti proces učenja konkretnim i vizuelnim. Nastavnici mogu ostvariti ovaj cilj prateći ove sugestije za rad u učionici :

Pismeni izraz

Matematika

Memorija

Izmeni metode nastave

Izmeni zadatke - Smanjite pisani rad

Izmijeniti testiranje i ocjenjivanje

Izmijeniti nivo podrške i nadgledanja

Koristite tehnologiju

Dodatno čitanje:

Izvor

Chris A. Zeigler Dendy i Alex Zeigler. Pogled ptica oko života sa ADD-om i ADHD-om. Cijenite decu. 2007.