Pregled: aplikacija trenera za anksioznost klinike Mayo

Trener za anksioznost od strane Mayo Clinic-a je aplikacija za samopomoć osmišljen da smanji anksioznost, strah i brinu zajednički za socijalni anksiozni poremećaj (SAD) i druge poremećaje anksioznosti. Anksiozni trener je dizajnirao klinički psiholog Stephen Whiteside (direktor programa za dežurne anksioznosti na Klinici Mayo) i Jonathan Abramowitz (Univerzitet Severne Karoline).

Vježbe se zasnivaju na obuci izloženosti koja se obično praktikuje kao dio terapije kognitivno-ponašanja (CBT) . Aplikacija takođe sadrži materijale za učenje tako da korisnici mogu saznati više o tome kako i zašto ove tehnike rade.

Pregled

Aplikacija Anksiozni trener je dizajnirana da se koristi tokom perioda od nekoliko sedmica do meseci kao alat za postepeno suočavanje sa strahovanim situacijama i smanjenje anksioznosti. Aplikacija Anksiozni trener se sastoji od sledećih komponenti:

Aplikacija vas lako vodi kroz ove različite sekcije pomoću ikone poštanskog sandučeta koja pokazuje koliko stavki ste još uvek završili. Slično kao prijemno sanduče e-pošte, ovo je korisno kada prvi put pokrenete aplikaciju, tako da znate šta treba sledeći.

Posle čitanja opštih uputstava za aplikaciju, od korisnika se traži da odgovore na niz pitanja kao deo samotestiranja za različite simptome anksioznosti.

Odatle, od vas se traži da napravite rejting svog trenutnog nivoa anksioznosti na skali od 0 do 100. Oba ova rezultata (rezultati od 0 do 100 na samo-testovima i trenutnim ocenama anksioznosti) se zatim grafički prikazuju na grafikonima koji će biti praćeno tokom vremena.

Pored samotestiranja i anksioznosti, korisnici su upućeni na niz očitavanja kako bi saznali više o anksioznosti (šta je to, kako to utiče na vas, kada je to problem i zašto se ne odlazi) kao tretman (kako da prekinete ciklus, CBT, druge resurse i strategije koje treba izbjeći).

Na kraju, od korisnika se traži da napravi listu "To-Do List", koja je u suštini spisak predmeta u hijerarhiji straha . Korisnici kreiraju ovu listu tako što biraju listu spiska problema i određenih zadataka. Takođe možete uneti svoje hijerarhijske stavke napravljene od strane korisnika. Kada se kreira lista, od vas će biti zatraženo da izaberete stavku koju ste spremni za izvođenje: na primjer, dajući kompliment strancu na liftu.

Zatim se od vas traži da ocenite vašu anksioznost (na skali od 0 do 100) pre događaja, kao iu dvaputnim intervalima. Cilj je ostati u situaciji dok nemate 50% smanjenje anksioznosti, pri čemu se stavka može proveriti sa vaše liste ili zadržati za dodatnu praksu izlaganja.

Pros

Cons

Bottom Line

Iako ova aplikacija ne pruža dokaz efikasnosti ili validacije kroz kontrolisane studije, ona nudi prednost uključivanja izloženosti u stvarnom životu i praćenja napretka tokom vremena. Malo je glupo da se koristi kao aplikacija i možda je bolje prilagođena softveru računarskog softvera. Međutim, upotreba "u ovom trenutku" zauzima neke od ovih poteškoća da bi to postala praktična alatka koju možda želite da razmotrite.

Reč od

Kako tehnologija napreduje, neizbežno je da se aplikacije i softverski programi koriste kako bi pojedincima pomogli napredak u pogledu njihovog mentalnog zdravlja. Nema razloga da ne isprobate ovu novu tehnologiju sve dok vi takođe dobijate tradicionalni tretman u obliku kognitivno-bihejvioralne terapije (CBT) ili lekova ako živite sa ozbiljnom socijalnom anksioznošću.

Vendor's Site