Naučite kako bi zagađenje šuma moglo da vas ističe

Zagađivanje buke može se definirati kao intruzivni buka koja ometa, odvraća ili smanjuje redovno funkcionisanje. I dok ljudi uglavnom misle na zagađenje buke kao problem velikih gradova, uz konkurentne zvukove više ljudi u manjim prostorima, zagađenje bukom može se naći iu prigradskim naseljima (u obliku listova duvača, kosilice i kuće gradnja), pa čak i pojedinačne kuće i kancelarije na nivou koji mogu imati negativan uticaj na vaše zdravlje i produktivnost.

Uzroci zagađenja buke

Iako postoji mnogo različitih izvora zagađenja bukom, postoje neki glavni krivci koji su istraženi i utvrđeno je da negativno utiču na zdravlje. To uključuje sledeće:

Negativni efekti zagađenja buke

Mnoge studije su provedene za proučavanje efekata zagađenja buke na zdravlje i wellness, a rezultati su pokazali da zagađenje bukom može negativno uticati na sljedeće načine:

Izvori

Časopis primenjene psihologije (Vol 85, No. 5, str. 779-783, 2000).

Psihološka nauka (vol 13, broj 5, septembar 2002).