Modifikacija kognitivnog ponašanja

Da li te tvoje misli paniraju?

Donald Meichenbaum je psiholog primetan za doprinos kognitivnoj ponašanju ( CBT ). Razvio je terapijsku tehniku ​​pod nazivom modifikaciju kognitivnog ponašanja (CBM), koja se usredsređuje na identifikaciju disfunkcionalnog samopouzdanja kako bi se promijenilo neželjeno ponašanje. Drugim riječima, Dr. Meichenbaum gleda na ponašanje kao ishode naših vlastitih verbalizacija.

Anksiozno-zamišljene misli ometaju oporavak

Panićki poremećaj, agorafobija ili drugi poremećaji anksioznosti često dovode do određenih načina razmišljanja i ponašanja koji mogu ometati oporavak. Recimo, recimo da morate sutra da prisustvujete sastanku. Uznemireni ste i plašite da ćete na paneli imati panični napad . Možete sebi reći: "Šta ako imam napad panike i moram da napustim sastanak. Bio bih tako sram. "Zovite se bolesnim da radite sledećeg dana kako biste izbegli sastanak.

Ali, šta ako ste uspeli da promenite svoje misli? A, šta ako promenite svoje misli, možete li prisustvovati radnom sastanku umesto da ga izbegnete?

Kako promijeniti svoje misli

Korišćenje CBM-a, promena misli i ponašanja, uključujući ponašanje izbegavanja i panične odgovore, predstavlja trofazni proces:

Faza 1: samoposmatranje

Ova faza podrazumeva blisko slušanje vašeg unutrašnjeg dijaloga ili samopoštovanja i posmatranje sopstvenih ponašanja.

Želite da budete posebno svesni negativnih samopovređivanja koje u stvari doprinose vašim anksioznim i paničnim simptomima .

Na primer, da li sebi kažete negativne poruke, poput "Nisam dovoljno pametan", "Ljudi me ne vole" ili "Svi mogu da vide kako sam neurotičan".

Da bi vam pomogao da postanete svjesniji negativnih samopouzdanja, može biti korisno da ih napišete.

Praćenje ove vrste dijaloga će vam pomoći da postanete još svjesniji kada se to dešava. Ako možete, pokušajte da je zabeležite u notebook računu što je pre moguće nakon što se pojavi. Ako to ne funkcioniše za vas, pokušajte da obavite časopis na kraju dana i upišite sve negativne samo-razgovore koje možete zapamtiti. Možda ćete biti iznenađeni što ćete otkriti koliko često se tokom dana borite za anksioznost.

Faza 2: započeti novi samopouzdanje

Jednom kada prepoznajete negativnu samopouzdanje, možete početi da je menjate. Pošto se "uhvatite" u poznatim negativnim obrazcima misli, rekonstruišete novi i pozitivan unutrašnji dijalog. "Ne mogu" postati "Može biti teško, ali mogu." Izgrijati negativne izjave u vašem časopisu i zapisati ih na svoje mjesto. Vežbajte ih dok ne počnete da im verujete.

Ove nove samo-izjave ili afirmacije sada vode nova ponašanja. Umesto da koristite ponašanje izbegavanja da biste se suočili sa paničnim poremećajem i anksioznošću, postajete spremni da iskusite situacije koje izazivaju anksioznost. To dovodi do bolje veštine spretnosti, i pošto vaši mali uspesi izgrađuju jedan drugog, ostvarujete velike dobiti u svom oporavku.

Faza 3: učenje novih veština

Svaki put kada ste u mogućnosti da identifikujete i restrukturišete svoje negativne misli i promenite svoj odgovor na paniku i anksioznost, vaši učenje novih veština.

Kada ste sada akutno svesni svojih misli, bolje je da procenite svoju anksioznost i reagujete na korisniji način.

Reč od

Kada vas negativne misli kontrolišu, postaje teško kontrolirati vaše ponašanje u neugodnim situacijama. Ali, CBM može vam vratiti neku izgubljenu kontrolu. Kako se vaše misli menjaju od negativnih na pozitivne, počinjete da se ponašate različito u mnogim situacijama. I, verovatno ćete naći da drugi reaguju drugačije na novu "pozitivnu" vas i vi!

Izvor:

Corey, Gerald. (2012). Teorija i praksa savetovanja i psihoterapije, 9. izd., Belmont, Kalifornija: Thomson Brooks / Cole.