Pregled humanističke psihologije

Bliži pogled na "Treću silu" u psihologiji

Humanistička psihologija je perspektiva koja naglašava gledanje čitavog pojedinca i naglašava koncepte kao što su slobodna volja, samo-efikasnost i samo-aktualizacija. Umesto koncentriranja na disfunkciju, humanistička psihologija teži da pomogne ljudima da ispune svoj potencijal i maksimiziraju njihovo blagostanje.

Humanistička psihologija, koja se često naziva i humanizam, pojavila se tokom pedesetih godina prošlog vijeka kao reakcija na psihoanalizu i ponašanje koje je u to vrijeme dominiralo psihologijom.

Psihoanaliza je bila usredsređena na razumijevanje nesvesnih motivacija koje pogađaju ponašanje dok bihejbizam proučavao procese uspostavljanja kondicije koji proizvode ponašanje.

Humanistički mislioci su osećali da i psihoanaliza i bihejviasizam su previše pesimisti, ili se fokusiraju na najtragičnije emocije ili ne uzimaju u obzir ulogu ličnog izbora.

Međutim, nije potrebno razmišljati o ove tri školske misli kao o konkurentnim elementima. Svaka grana psihologije doprinela je našem razumevanju ljudskog uma i ponašanja. Humanistička psihologija dodala je još jednu dimenziju koja zahteva holističniji pogled na pojedinca.

Koji je ključni fokus humanističke psihologije?

Kako se razvijala, humanistička psihologija se fokusirala na potencijal svakog pojedinca i naglasila važnost rasta i samo-aktualizacije . Osnovno uverenje humanističke psihologije je da su ljudi urodno dobri i da su mentalni i socijalni problemi rezultat odstupanja od ove prirodne tendencije.

Humanizam takođe ukazuje na to da ljudi poseduju ličnu agenciju i da su motivisani da iskoriste ovu slobodnu volju da nastave stvari koje će im pomoći da ostvare svoj puni potencijal kao ljudska bića. Ova potreba za ispunjavanjem i ličnim rastom je ključni motivator svih ponašanja. Ljudi stalno traže nove načine da raste, da postanu bolje, da uče nove stvari i da doživljavaju psihološki rast i samo-aktuelizaciju.

Kratka istorija humanističke psihologije

Na rano razvijanje humanističke psihologije uticalo je rad nekoliko ključnih teoretičara, naročito Abraham Maslow i Carl Rogers. Drugi istaknuti humanistički mislioci su bili Rolo May i Erich Fromm.

Godine 1943. Maslow je opisao svoju hijerarhiju potreba u "Teoriji ljudske motivacije" objavljenom u Psihološkom pregledu. Kasnije 1950-ih, Abraham Maslow i drugi psiholozi održali su sastanke kako bi razgovarali o razvoju profesionalne organizacije posvećene humanističkom pristupu psihologiji. Složili su se da su teme kao što su samo-aktuelizacija, kreativnost, individualnost i srodne teme centralne teme ovog novog pristupa.

Godine 1951. Carl Rogers je objavio klijentsko-centriranu terapiju , koja je opisala njegov humanistički pristup klijentu prema terapiji. Godine 1961. osnovan je časopis Humanističke psihologije.

1962. godine formirana je američka asocijacija za humanističku psihologiju, a do 1971. godine, humanistička psihologija postaje APA podela .

Godine 1962. Maslow je objavio Towards Psychology of Being , u kojem je opisao humanističku psihologiju kao "treću silu" u psihologiji. Prva i druga sila su bili ponašanje i psihoanaliza.

Kakav uticaj je imala humanistička psihologija?

Humanistički pokret imao je ogroman uticaj na tok psihologije i doprineo novim načinima razmišljanja o mentalnom zdravlju. Ponudio je novi pristup razumevanju ljudskog ponašanja i motivacije i dovela do razvoja novih tehnika i pristupa psihoterapiji .

Neke od glavnih ideja i koncepata koji su nastali kao rezultat humanističkog pokreta uključuju naglasak na stvari kao što su:

Snage i kritike humanističke psihologije

Jedna od glavnih prednosti humanističke psihologije je to što naglašava ulogu pojedinca.

Ova psihološka škola daje ljudima više kredita u kontroli i utvrđivanju stanja mentalnog zdravlja.

Takođe uzima u obzir okolinske uticaje. Umesto fokusiranja isključivo na naše unutrašnje misli i želje, humanistička psihologija takođe kreditira uticaj okruženja na naša iskustva.

Humanistička psihologija je pomogla u uklanjanju nekih stigmi vezanih za terapiju i učinila je prihvatljivijim za normalne, zdrave osobe da istraže svoje sposobnosti i potencijal kroz terapiju.

Iako humanistička psihologija nastavlja da utiče na terapiju, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i druga područja, ona nije bila bez nekih kritike.

Humanistička psihologija se često smatra previše subjektivnim; značaj individualnog iskustva otežava objektivno proučavanje i merenje humanističkih fenomena. Kako možemo objektivno reći da li je neko aktuelizovan? Odgovor je, naravno, da ne možemo. Možemo se osloniti samo na vlastitu procjenu njihovog iskustva.

Još jedna velika kritika je da se posmatranja ne mogu dokazati; ne postoji tačan način merenja ili kvantifikacije ovih kvaliteta.

Reč od

Danas, koncepti centralni za humanističku psihologiju mogu se videti u mnogim disciplinama, uključujući i druge grane psihologije, obrazovanja, terapije, političkih pokreta i drugih oblasti. Na primer, transpersonalna psihologija i pozitivna psihologija u velikoj mjeri oslanjaju na humanističke utjecaje.

Ciljevi humanističke psihologije ostaju relevantni danas kao što su bili u 1940. i 1950-im. Humanistička psihologija teži da osnaži pojedince, poboljša blagostanje, gura ljude ka ispunjavanju svojih potencijala i poboljšava zajednice širom svijeta.

> Izvori:

> Greening, T. Pet osnovnih postulata humanističke psihologije. Časopis humanističke psihologije. 2006; 46 (3): 239-239. doi: 10.1177 / 002216780604600301

> Schneider, KJ, Pierson, JF, Bugental, JFT. Priručnik humanističke psihologije: teorija, istraživanje i praksa. Hiljadu Oaks: CA: SAGE Publikacije; 2015.