Koje situacije pokreću anksioznost?

Ako pate od socijalnog anksioznog poremećaja (SAD), verovatno je da različite situacije izazivaju strahovita osećanja. Svaka društvena situacija ili stanje performansi ima potencijal da izazove socijalne strahove. Ispod je lista nekih od najčešćih situacija.

Zajednički pokretači anksioznosti

Razne situacije mogu izazvati osećanja društvene anksioznosti. Ako strah od ovih situacija ometa vaše funkcionisanje svakodnevno i niste tražili pomoć , važno je upoznati sa stručnjakom za mentalno zdravlje. Tretmani kao što su kognitivno-bihejvioralna terapija (CBT) i lekovi su pokazali da su efikasni u lečenju SAD.