Razvojna psihologija

Razvojna psihologija

Ljudi prolaze kroz mnoge promjene u toku svog života. Razvoj opisuje rast ljudi tokom svog životnog veka, od koncepcije do smrti. Psiholozi teže da razumeju i objasne kako i zašto se ljudi menjaju tokom života. Iako su mnoge od ovih promena normalne i očekivane, one i dalje mogu izazvati izazove kojima ljudi ponekad trebaju dodatnu pomoć za upravljanje.

Razumijevanjem procesa normativnog razvoja, stručnjaci su u stanju bolje da prepoznaju potencijalne probleme i pruže rane intervencije koje mogu rezultirati boljim rezultatima.

Razvojni psiholozi mogu da rade sa ljudima svih uzrasta kako bi tretirali probleme i podržali rast, mada neki biraju da se specijalizuju u određenoj oblasti kao što su detinjstvo, odraslo doba ili starost.

Šta je razvojna psihologija?

Razvojna psihologija je grana psihologije koja se fokusira na to kako ljudi raste i menjaju tokom celog života. Oni koji se specijalizuju u ovoj oblasti nisu samo zabrinuti za fizičke promene koje se javljaju dok ljudi raste; oni takođe gledaju na društveni, emocionalni i kognitivni razvoj koji se javlja tokom života.

Neke od mnogih problema koje razvojni psiholozi mogu pomoći pacijentima da se bave:

Ovi profesionalci provode mnogo vremena istražujući i posmatrajući kako se ovi procesi javljaju u normalnim okolnostima, ali su takođe zainteresovani za učenje o stvarima koje mogu ometati razvojne procese.

Bolje razumevanje kako i zašto se ljudi menjaju i raste, ovo znanje se onda može primeniti kako bi se ljudima pomoglo da ostvare svoj pun potencijal. Razumevanje toka normalnog ljudskog razvoja i prepoznavanje potencijalnih problema rano je važno jer nezdravljeni razvojni problemi mogu dovesti do poteškoća sa depresijom, nizakom samopoštovanjem , frustracijom i slabim dostignućima u školi.

Razvojni psiholozi često koriste niz teorija da razmišljaju o različitim aspektima humanog razvoja. Na primjer, psiholog koji procjenjuje intelektualni razvoj kod djeteta može razmotriti Piagetovu teoriju kognitivnog razvoja , u kojem su opisane ključne faze kroz koje djeca prolaze dok uče. Psiholog koji radi sa detetom može takođe da razmotri kako dječiji odnosi sa negovateljima utiču na njegovo ponašanje, pa bi Bowlbyova teorija vezanosti mogla biti ključni faktor.

Psiholozi su takođe zainteresovani da razmatraju kako društveni odnosi utiču na razvoj i dece i odraslih.

Eriksonova teorija psihosocijalnog razvoja i teorija sociokulturalnog razvoja Vygotsky- a su dva popularna teorijska okvira koja se bave društvenim uticajima na razvojni proces. Svaki pristup naginje različitim aspektima razvoja, poput mentalnih, socijalnih ili roditeljskih uticaja na način kako djeca raste i napreduju.

Kada vi (ili vaše dijete) trebate razvojnog psihologa

Dok razvoj teži da prati prilično predvidljiv obrazac, postoje trenutci kada stvari mogu ići dalje. Roditelji se često fokusiraju na ono što se naziva razvojnim prekretnicama , koje predstavljaju sposobnosti koje većina djece obično pokazuje određenom tačkom razvoja. Ovi se tipično fokusiraju na jednu od četiri različita područja: fizičke , kognitivne , društvene / emocionalne i komunikacijske prekretnice. Na primer, hodanje je jedna fizička prekretnica koju većina djece postiže negdje između 9 i 15 mjeseci. Ako dete ne hoda ili ne pokušava hodati za 16 do 18 meseci, roditelji mogu razmisliti o konsultaciji sa svojim porodičnim liječnikom kako bi utvrdili da li bi moglo biti prisutno razvojno pitanje.

Iako se sva deca razvijaju različito, kada dete ne uspeva da ispuni određene prekretnice za određenu starost, može biti razlog za zabrinutost. Ako budu svjesni ovih prekretnica, roditelji mogu tražiti pomoć, a zdravstveni radnici mogu ponuditi intervencije koje mogu pomoći djeci da prevaziđu kašnjenja u razvoju.

Razvojni psiholozi mogu pružiti podršku pojedincima u svim tačkama života koji se možda suočavaju sa razvojnim pitanjima ili problemima vezanim za starenje. Ovi profesionalci često procenjuju decu kako bi utvrdili da li postoji kašnjenje u razvoju ili da mogu raditi sa starijim pacijentima koji se suočavaju sa zdravstvenim problemima koji su povezani sa starenjem kao što su kognitivni padovi, fizičke borbe, emocionalne poteškoće ili degenerativni poremećaji mozga.

Zabrinutost se može suočiti u različitim fazama razvoja

Kao što možete zamisliti, razvojni psiholozi često razgrađuju razvoj prema različitim fazama života. Svaki od ovih perioda razvoja predstavlja vreme kada se obično postižu različiti prekretnici.

Ljudi se mogu suočiti sa posebnim izazovima u svakoj tački, a psihološki psihologi u razvoju mogu često pomoći ljudima koji se možda bore sa problemima da se vrate na pravi put.

Prenatalni: Prenatalni period je od interesa za razvojne psihologe koji žele da shvate kako najraniji uticaji na razvoj mogu uticati na kasniji rast tokom detinjstva. Psiholozi mogu pogledati kako se primarni refleksi pojavljuju pre rođenja, kako fetusi reaguju na dražljaje u materici, a senzacije i percepcije koje su fetusi sposobni detektovati prije rođenja. Razvojni psiholozi mogu takođe da razmotre potencijalne probleme kao što su Downov sindrom, upotreba majčinih droga i nasleđene bolesti koje mogu uticati na tok budućeg razvoja.

Rano dečje doba : Period od početka do ranog detinjstva je vrijeme izuzetnog rasta i promjena. Razvojni psiholozi posmatraju stvari poput fizičkog, kognitivnog i emocionalnog rasta koji se odvija u ovom kritičnom periodu razvoja. Pored pružanja intervencije za potencijalne razvojne probleme u ovom trenutku, psiholozi su takođe fokusirani na pomoć djeci da ostvare svoj puni potencijal. Roditelji i stručnjaci za zdravstvenu zaštitu često su u potrazi za obezbeđivanjem da deca rade pravilno, dobijaju adekvatnu ishranu i postižu kognitivne prekretnice odgovarajuće za svoje godine.

Srednje detinjstvo: Ovaj period razvoja obilježava i fizičko sazrevanje i povećana važnost društvenih utjecaja, jer se deca usvajaju kroz osnovnu školu. Deca počinju da prave svoj svet na svetu, jer one formiraju prijateljstva, stiču kompetenciju kroz školski rad i nastavljaju da grade svoj jedinstveni osećaj za sebe. Roditelji mogu tražiti pomoć psihologa za razvoj da pomognu deci da se bave potencijalnim problemima koji mogu nastati u ovom uzrastu, uključujući socijalna, emocionalna i mentalna pitanja.

Adolescencija: Tinejdžerske godine su često predmet značajnog interesa jer deca doživljavaju psihološka previranja i tranziciju koja često prati ovaj period razvoja. Psiholozi kao što je Erik Erikson bili su posebno zainteresovani da pogledaju kako navigacija ovog perioda dovodi do formiranja identiteta . U ovom uzrastu deca često testiraju ograničenja i istražuju nove identitete dok istražuju pitanje ko su i koga žele. Razvojni psiholozi mogu pomoći u podršci tinejdžera dok se bave nekim izazovnim pitanjima koja su jedinstvena za adolescentski period, uključujući pubertet, emocionalna kriza i socijalni pritisak.

Rana odrasla doba: Ovaj period života često obeležava formiranje i održavanje odnosa. Formiranje obveznica, intimnosti, bliskih prijateljstava i pokretanja porodice često su kritični prelazi tokom ranog odraslogodišnjeg života. Oni koji mogu da grade i održe takve odnose imaju tendenciju da doživljavaju povezanost i socijalnu podršku, dok se oni koji se bore sa takvim odnosima mogu osećati otuđen i usamljen . Ljudi koji se suočavaju sa takvim problemima mogu potražiti pomoć od psihologa za razvoj kako bi izgradili zdravije odnose i boreći se emotivnim poteškoćama.

Srednja odrasla osoba: Ova faza života ima tendenciju da se usredsredi na razvijanje osećaja svrhe i doprinosa društvu. Erikson je ovo opisao kao sukob generativnosti i stagnacije . Oni koji se angažuju u svetu, doprinose stvarima koje će ih nadvišavati, a ostavljajući znak na sledećoj generaciji pojavljuju se sa osećajem svrhe. Aktivnosti kao što su karijere, porodice, članstva u grupama i uključivanje u zajednicu su sve stvari koje mogu doprinijeti tom osećanju generativnosti.

Staro doba: starije godine se često posmatraju kao period lošeg zdravlja, ali mnogi stariji odrasli mogu da ostanu aktivni i dobro zaposlen u svojim 80-im i 90-im godinama. Povećana zdravstvena briga označava ovaj period razvoja, a neke osobe mogu doživeti mentalne padove u vezi sa demencijom i Alchajmerovom bolešću. Erikson je gledao i starije godine kao razmišljanje o životu. Oni koji su u stanju da se osvrnu i vide života koji dobro žive, pojavljuju se sa osećanjem mudrosti i spremnosti da se suoče sa kraj svog života, dok se oni koji žale sa žaljenjem mogu ostaviti osećanja gorčine i očaja. Razvojni psiholozi mogu da rade sa starijim pacijentima kako bi im pomogli u suočavanju sa pitanjima vezanim za proces starenja.

Dijagnostikovan razvojnim problemom

Da bi se utvrdilo da li postoji razvojni problem, psiholog ili drugi visokoobučeni profesionalac može dati ili razvojni pregled ili evaluaciju. Za decu takva evaluacija obično podrazumijeva intervjue sa roditeljima i drugim starateljima kako bi saznali o ponašanju koje su možda primećivali, pregledu dječije istorije bolesti i standardizovanim testiranjem za merenje funkcionisanja u smislu komunikacije, društvenih / emocionalnih vještina, fizičkog / motoričkog razvoj i kognitivne veštine. Ako se utvrdi da je problem prisutan, pacijent može potom uputiti specijaliste kao što je patolog za govorni jezik, fizioterapeut ili profesionalni terapeut.

Reč od

Primanja takve dijagnoze često se osećaju zbunjujuće i zastrašujuće, posebno kada je to vaše dete koje je pogođeno. Kada vi ili vaš voljeni dobijete dijagnozu razvojnog problema, provedite neko vrijeme učenje koliko god možete o dijagnozi i dostupnim tretmanima. Pripremite spisak pitanja i brige koje možda imate i obavezno diskutujte o ovim pitanjima sa svojim doktorom, psihologom za razvoj i drugim zdravstvenim radnicima koji mogu biti deo vašeg tima za lečenje. Ako uzmete aktivnu ulogu u procesu, osjećate se bolje informiranim i opremljenim za rješavanje sljedećih koraka u postupku liječenja.

> Izvori:

> Erikson EH. (1963). (2. izdanje). Njujork: Norton.

> Erikson EH. (1968). Identitet: Mladi i kriza. Njujork: Norton.